ارسال پیام در واتس‌اپ

چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت خوردن، کیفری نخواهد شد

با سلام. من چکی را که از یکی از مشتریان گرفته بودم، به حسابم گذاشتم که متاسفانه برگشت خورد. یکی از دوستان می‌گوید چون چک را بحساب گذاشته‌ای، از حالت کیفری خارج شده است. آیا این حرف درست است؟

پاسخ:

بر اساس ماده ۳ مکرر قانون صدور چک(الحاقیه ۱۳۸۲) پرداخت چک می‌تواند وعده دار باشد و چک دارای سر رسید (چک وعده دار) و یا به عبارت دیگر چکی که برای تاریخ آینده صادر شده باشد، قابلیت پیگیری کیفری ندارد. از آنجا که شما چک را برای نقد کردن به حسابتان گذاشته‌اید، مفهوم آن این است که این چک، وعده‌دار بوده است.