ارسال پیام در واتس‌اپ

دعاوی حقوقی– امور حسبی– ارث

مشاوره حقوقی وکالت تخصصی

توسط تیم متخصص و مجرب از وکلای حرفه ای و باتجربه در امور حقوقی،امور حسبی،ارث،وصیت از جمله:

گواهی انحصار وراثت

دعوی مطالبه سهم الارث

تقسیم ترکه

مهر و موم ترکه

وصیت

کلیه پرونده های مربوط به دعاوی حقوقی،امور حسبی،ارث و وصیت توسط کارگروهی از وکلای پایه یک دادگستری،باتجربه و متخصص در دعاوی حقوقی،امور حسبی،ارث و وصیت و البته با یک حق الوکاله متعارف بررسی و پیگیری می گردد.

 

شماره تماس:


همراه مؤسسه:

۵۳ ۳۰ ۴۳۰ ۰۹۱۱

تلفن مؤسسه:

۵۶۱ ۲۶۱ ۳۳  – 013

**جهت کسب اطلاعات بیشتر روی هریک از موضوعات ذیل کلیک نمایید** 

وکالت.وکیل مهر و موم ترکه در رشت گیلانوکالت.وکیل تقسیم ماترک در رشت گیلانوکالت.وکیل انحصار وراثت در رشت گیلانوکالت.وکیل مربوط به امور حقوقی و وصیت در رشت گیلانوکالت.وکیل فسخ قرارداد در رشت-گیلان


وکالت.وکیل ابطال رای داوری در رشت – گیلان


وکالت.وکیل دعاوی مطالبه سهم الارث و فروش اموال متوفی در رشت – گیلانوکالت.وکیل ابطال سند رسمی در رشت-گیلان


وکالت.وکیل دعوی بطلان معامله در رشت – گیلان

وکالت . وکیل وجه التزام در رشت – گیلان

وکالت.وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در رشت-گیلان


وکالت.وکیل الزام به انجام تعهدات در رشت-گیلان