ارسال پیام در واتس‌اپ

استراتژی فیلترینگ صرفا و منحصرا حذف صورت مسئله است

توسعه تکنولوژی و تکامل فناوری چه به مذاق برخی خوش آید چه نیاید امریست اجتناب ناپذیر و حتمی الوقوع هر چه تلاش شود که با این واقعیت محض مقابله و صفارایی گردد قطعا و یقینا ، خوشبختانه و البته شوربختانه برای عده ای ، به همان میزان و چه حتی خیلی افزون تر ، این ضدیت و تکنولوژی ستیزی باعث خیر و صواب گشته (عدو شود سبب خیر اکر خدا خواهد) و ایجاد عزمی راسخ و پشتکاری مضاعف را برای یافتن راهکارها ، ترفندها و شگردهایی متداوم به نحوی ققنوس وار جهت ابتکاری جدید مسبب می گردد.

بنابراین معقول است به جای حذف صورت مساله و بایکوت ناعادلانه و تحریم سطحی نگرانه نسبت به عرصه های گریز ناپذیر فن آوری ، پارادایم آموزش نحوه صحیح استفاده از دانش فنی را بنا نهیم و همگام با این جریان مدرنیته و نوگرایی که بسیار پرشتاب و سریع السیرتر از آنچه که تصور می کنیم نیز می گذرد در کنار سایر اجتماعات مدرن بشری همراه باشیم.

پ.ن: استراتژی فیلترینگ صرفا و منحصرا حذف صورت مسئله است و تنها مزیت و تفضل آن همانا اینست که ذهن پویای بشر را به ابداع راهکارهای رفع مانع و تکنولوژی مبسوط دیگری برای عرضه فراخواند و لاغیر. «فتأمل».

نگارنده: محبوبه توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای مرکز (تهران).