خیر بیند انکه راه راستی پیش گیرد

«آن هنگامه رخت بربستن ظلم و بیدادگری ولو در اندک زمانم آرزوست.»

همواره وقتی لایه های تاریخ را واکاوی می کنیم خواهیم دید، گژی اندیشی، دد منشی، ظلم و فاشیستگری هیچگاه پایدار نبوده و عاقبت نابود گشته و عقب نشینی نموده است.

 البته به اشارت و شهادت همین تاریخ و به اثبات سیر الملوک، ظلم و جور زمانه( بی گمان حدت و شدت این امر در نوع جوامع مختلف متفاوت است.)هیچ کجا و تا موسمی که این دنیای خاکی برقرار بوده رخت خود،کامل برنبسته و  بدلیل وجود ان قسم از  مستندات منفی و واقعیات نفسانی-شهوانی در وجود ادمی، محو لایزالی و هلاک سرمدی نگردیده است .

 شاید صرفا برای اندک زمانی موقت مهجور و پرت گردیده ولی مجددا و ایضا حتی با بنیه و قوایی بیشتر در مقاطع و بازه های زمانی خاص، رخ برون نموده و اجتماع بشری را سورپرایزی غافلگیرانه می نماید.

بنا بر این حکایت، جفا و بیدادگری هیچ گاه به صورت ابدی و مخلد، معدوم و زایل نگردیده بلکه همواره به شکل و سیاقی دیگر تغییر نموده است.

ولیکن منتها این واقعیت بشارت گونه و مسلم نیز علی الاتصال وجود خواهد داشت که« تطاول و ستم پیشگی مستدام و مانا نخواهد ماند و حداقل برای مدتی ولو اندک و لختی قلیل هم که شده عقب گرد خود را ثابت نموده است.

فارغ از بحث و بررسی در خصوص سبب الاسباب در ایجاد مسایل اسفناک مستحدثه خاصه گرانی های بلا وجه و شداید اخیر اقتصادی و انتساب این مصائب به عوامل معاند، دشمنان فرضی، امریکای رجیم، صهیونیستیهای دجال، جاسوسان نامرئی ،ضعف نظارت در حاکمیت، فتور در مدیریت داخلی،سودجویان اشاعه بازار سیاه،وجود مافیای اقتصادی، عدم کفایت و شایستگی در مسئولین حایز وظایف پولی و جدای از کاوش هزاران علت العلل داخلی و خارجی دیگر…ولی قدر متیقن باور و اذعان داشته باشیم که مثلا :

 نداشتن توان مالی جهت تهیه داروی درمانی برای بیمار دردمند و بی یاور بویژه برای بیماران خاص و ناتوان که تحت تاثیر گرانی دلار و ارز ثقیل فاقد قدرت خرید و تهیه داروی کمیاب خود هستند و به همین دلیل ناچارا می بایست شاهد درد و زوال جان شیرین خود باشند،عین و عین ظلم، جور و ستمگریست.    

«آن هنگامه رخت بربستن ظلم و بیدادگری ولو در اندک زمانم آرزوست.»

زیاده عرضی نیست.

نگارنده:

محبوبه توکلی

وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای مرکز(تهران)