خیر بیند آنکه راه راستی پیش گیرد

همواره وقتی لایه های تاریخ را واکاوی می کنیم خواهیم دید، کژی اندیشی، ددمنشی، ظلم و فاشیستگری هیچ‌گاه پایدار نبوده و عاقبت نابود گشته و عقب نشینی نموده است.  البته به اشارت و شهادت همین تاریخ و به اثبات سیر الملوک، ظلم و جور زمانه( بی گمان حدت و شدت این امر در نوع جوامع […]

همواره وقتی لایه های تاریخ را واکاوی می کنیم خواهیم دید، کژی اندیشی، ددمنشی، ظلم و فاشیستگری هیچ‌گاه پایدار نبوده و عاقبت نابود گشته و عقب نشینی نموده است.

 البته به اشارت و شهادت همین تاریخ و به اثبات سیر الملوک، ظلم و جور زمانه( بی گمان حدت و شدت این امر در نوع جوامع مختلف متفاوت است.)هیچ کجا و تا موسمی که این دنیای خاکی برقرار بوده رخت خود،کامل برنبسته و  بدلیل وجود ان قسم از  مستندات منفی و واقعیات نفسانی-شهوانی در وجود ادمی، محو لایزالی و هلاک سرمدی نگردیده است .

 شاید صرفا برای اندک زمانی موقت مهجور و پرت گردیده ولی مجددا و ایضا حتی با بنیه و قوایی بیشتر در مقاطع و بازه های زمانی خاص، رخ برون نموده و اجتماع بشری را سورپرایزی غافلگیرانه می نماید.

بنا بر این حکایت، جفا و بیدادگری هیچ گاه به صورت ابدی و مخلد، معدوم و زایل نگردیده بلکه همواره به سیاقی دیگر تغییر شکل نموده است.

ولیکن منتها این واقعیت بشارت گونه و مسلم نیز علی الاتصال وجود خواهد داشت که « تطاول و ستم پیشگی مستدام و مانا نخواهد ماند و حداقل برای مدتی ولو اندک و لختی قلیل هم که شده عقب گرد خود را ثابت نموده است.

فارغ از بحث و بررسی در خصوص سبب الاسباب در ایجاد مسایل اسفناک مستحدثه خاصه گرانی های بلا وجه و شداید اخیر اقتصادی و انتساب این مصائب به عوامل معاند، دشمنان فرضی، امریکای رجیم، صهیونیستیهای دجال، جاسوسان نامرئی، ضعف نظارت در حاکمیت، فتور در مدیریت داخلی، سودجویان اشاعه بازار سیاه،

وجود مافیای اقتصادی، عدم کفایت و شایستگی در مسئولین حایز وظایف پولی و جدای از کاوش هزاران علت العلل داخلی و خارجی دیگر…ولی قدر متیقن باور و اذعان داشته باشیم که مثلا :

 نداشتن توان مالی جهت تهیه داروی درمانی برای بیمار دردمند و بی یاور بویژه برای بیماران خاص و ناتوان که تحت تاثیر گرانی دلار و ارز ثقیل فاقد قدرت خرید و تهیه داروی کمیاب خود هستند و به همین دلیل ناچارا می بایست شاهد درد و زوال جان شیرین خود باشند، عین و عین ظلم، جور و ستمگریست.

«آن هنگامه رخت بربستن ظلم و بیدادگری ولو در اندک زمانم ارزوست.»

زیاده عرضی نیست.

محبوبه توکلی

وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای مرکز(تهران)