ارسال پیام در واتس‌اپ

نمونه دادخواست مطالبه چک

شکواییه

شاکی: ………….. شغل: آزاد – محل اقامت: تهران

مشتکی عنه: …………. محل اقامت: تهران

وکیل شاکی: وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی – میدان گلها

موضوع شکایت: صدور چک بلامحل؛ تاریخ وقوع جرم: ۰۵/۰۸/۱۳۹۳؛ محل وقوع جرم: تهران – فردوسی؛ میزان خسارت وارده: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دلایل و منضمات:

۱- وکالت نامه به شماره ……….. مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال باطل شد.

۲- چک به شماره ………………… مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۳ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت

شرح شکواییه:

دادسرای عمومی و انقلاب تهران

با سلام

احتراما به وکالت از موکل مراتب زیر را به استحضار عالی می رسانم؛

۱- مشتکی عنه یک فقره چک به شماره ………………. مورخ ۵ آبان ۱۳۹۳ از حساب جاری شماره ……………. عهده بانک ملت به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دویست و پنجاه میلیون تومان) در وجه موکل صادر نموده است.

۲- پس از مراجعه به بانک محال علیه چک فوق در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ به جهت مسدودی حساب منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است.

لذا با تقدیم کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت:

اولا: مستندا به مواد ۷۴ و ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال مشتکی عنه به میزان دویست و پنجاه میلیون تومان معادی وجه چک مستدعی است.

ثانیا: تعقیب کیفری مشتکی عنه و صدور حکم بر محکومیت و مجازات نامبرده مستندا به ماده ۱۰ قانون صدور چک مستدعی است.