نمونه دادخواست ممنوع الخروجی

بهترین وکیل در رشت وکیلی است که دادخواست و لایحه خود را طوری تنظیم نماید که به بهترین نحو بتواند از موکل خویش دفاع نماید.

بسمه تعالی

ریاست محترم اجرای احکام

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب ———— در خصوص پرونده کلاسه اجرایی شماره ———–  به استحضار می رساند ، نظر به اینکه برگ اجرائیه به محکوم علیه آقای ———— ابلاغ شده و تا کنون از پرداخت محکوم به ، خودداری نموده لذا تقاضای ممنوع الخروجی محکوم علیه را دارم .

                                                                                                                        با احترام مجدد