نمونه دادخواست وصیت

بهترین وکیل در رشت وکیلی است که دادخواست خود را به گونه ای تنظیم نماید، که در برگیرنده ی تمام خواسته های موکل باشد.

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

پدربزرگ اینجانب آقای … در تاریخ … وصیت نامه عادی را در کمال صحت و سلامت و با حضور شاهدان به نفع اینجانب تنظیم و مبلغ … ریال از ماترک را برای اینجانب وصیت نمودند. بنده نیز پس از فوت ایشان وصیت نامه را قبول کردم. با توجه به این که خوانده/خواندگان پس از فوت وی وصیت نامه را نمی پذیرند و از عمل به مفاد آن خودداری می کنند، با استناد به موارد یاد شده و اوراق ضمیمه شده رسیدگی و صدور حکم بر تنفیذ وصیت نامه عادی را استدعا دارم.

گیلان وکالت/ وکیل رشت