ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل چک در رشت

دکتر یاسر مرادی در گفتگو با تابناک درباره برخی از دستورالعمل های قانون جدید چک که باید تدوین می شده و نشده گفت: « بر اساس زمانبندی قانونی مقرر بوده تا ۲۱ آذرماه ۹۸ دستورالعمل مورد نیاز چک های الکترونیکی مربوط به تبصره ماده ۱ قانون جدید، دستورالعمل ضوابط شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک مریوط به ماده ۶ و همچنین تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی مندرج در تبصره ۲ ماده ۶ قانون جدید توسط بانک مرکزی تهیه شود که متاسفانه بانک مرکزی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و این ظرفیت های مهم قانون چک معطل مانده است.