دستور دادسرای رشت مبنی بر توقف احداث ساختمان

به دستور دادسرای رشت؛ عملیات احداث ساختمان مخدوش کننده حریم منظری برج ساعت انزلی متوقف شد.

در نوزدهم آذر ماه جاری بود که پایگاه خبری کاشف اسرار متن کامل نامه و شکایت مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان از مالکین دو بنا در مجاورت برج ساعت بندر انزلی و مخدوش کننده حریم منظری آن منتشر کرد.

به گزارش کاشف اسرار و بنا به مدارک موجود نزد تحریریه این رسانه،به دنبال درخواست واحد حقوقی اداره کل مذکور و ارسال نیابت قضائی بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت به دادستان عمومی و انقلاب انزلی و ارجاع امر به کلانتری ۱۱ شهر انزلی،حکم توقف عملیات به سازنده بنا(س.م)ابلاغ شد.