نمونه شکواییه سرقت

گیلان وکالت: سرقت یکی از جرائم شایع در کشور است،، در ادامه با نمونه ای از شکواییه مربوط به سرقت آشنا می شویم.

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
۱- در تاریخ ……………. دو نفر که لباس ……………. را به تن داشتند در ساعت………………… شب به محل سکونت اینجانب مراجعه کرده و به صورت مخفیانه از روی دیوار وارد حیاط شدند.
۲- چند نفر از اهالی محل که در صحنه حاضر بودند، متوجه حضور مشتکی عنهم شده، و با ایجاد سر و صدا موجب فرار آنها شدند و سریعا با پلیس تماس گرفتند.
۳- یادآوری این نکته لازم است که اهالی محل، مشتکی عنهم را شناسایی کرده و گزارشات خود را تحویل پلیس دادند.
۴- با توجه به موارد ذکر شده جرم سرقت بدون اراده ی مشتکی عنهم متوقف شده است.
۵- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: ۱- ……………………۲- …………………….. و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام شروع به سرقت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد
۶- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.