طلاق به دلیل ضرب و جرح

گیلان وکالت: بهترین وکیل طلاق در رشت وکیلی است که مصلحت موکل خود را سر لوحه امور خود قرار دهد.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدني مي‏گويد: «در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي‏تواند مرد را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زن به اذن حاکم شرع طلاق داده مي‏شود.

عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد يكى از موارد عسر و حرج ضرب و جرح یا هر گونه سوء رفتار مستمر [مرد] که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

چنانچه مردي عادت زشت کتک‏ کاري داشته باشد، تکرار اين کار و محکوميتهاي مکرر در اين ‏باره، از موجباتي است که دادگاه آن را براي زن عسر و حرج محسوب مي‏نمايد و دادگاه به درخواست زن حکم طلاق را صادر مي‏کند.
نكته حائز اهميت اين است كه ضرب و جرح معمولا برای بار اول حق طلاق به زن نخواهد داد ولی در صورت تکرار مجدد زن حق طلاق دارد.

وکیل طلاق رشت

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۵۶۱-۲۶۱-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.