وکیل طلاق توافقی رشت

نمونه رای توفیقی در خصوص طلاق توافقی


خواهان : آقای …
خوانده :خانم ….
خواسته : طلاق توافقی
دادخواست تقدیمی (دعوای)زوجین خانم … با وکالت محبوبه توکلی و آقای.._ با وکالت سعید عابدیان تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق توافقی می باشد به این شرح که وکلای زوجین در متن دادخواست و صورتجلسه مورخ …. دادرسی اظهار داشتند بموجب سند ازدواج شماره … تنظیمی در دفتر ثبت ازدواج … که کپی برابر بااصل آن جهت احراز علقه و رابطه زوجیت پیوست پرونده شده است زوجین به عقد دائم یکدیگر درآمده اند به دلیل نداشتن تفاهم اخلاقی و عدم امکان سازش در زندگی مشترک قصد جدایی و طلاق دارند توافق طرفین بشرح ذیل است :

زوجه ۳۵ عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه خود را دریافت داشته و سایر موارد مهر مندرج در سند نکاح را بذل نمود نسبت به جهیزیه ادعایی ندارد سایر حقوق مالی اعم از اجرت المثل و نفقه و تنصیف اموال و نحله نیز بذل می گردد فرزند مشترک بنام … ۹ ساله در نزد مادر است و پدر دارای حق ملاقات است که با توافق تعیین می گردد نفقه فرزند ماهیانه یک میلیون تومان است که سالیانه ۲۰ درصد افزایش می یابد و زوحین توافق کردند که هزینه تحصیل با پدر است زوجه سه دانگ از منزل آپارتمان به پلاک ثبتی … را مورخ …. به زوج منتقل نمود . حق تجدیدنظر خواهی را ساقط نمودند نظریه مرکز مشاوره دلالت بر عدم امکان سازش داشته و دادگاه با استناد به مواد ۱۱۱۹و ۱۱۳۳و ۱۱۴۴و۱۱۴۵و۱۱۴۶و۱۱۵۰و۱۱۵۱و۱۱۵۵و۱۱۶۹و۱۱۷۳و۱۱۷۴ قانون مدنی و مواد ۲۴و۲۶و۲۹و۳۲و۳۳و۳۴و۳۶و۳۷و۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا و ثبت طلاق از نوع بائن خلع صادر و اعلام می دارد تا زوجین (وکیل یا وکلای آنان با داشتن اختیارات قانونی) ظرف ۳ماه پس از قطعیت گواهی (قطعی علام شدن گواهی) با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و بموجب توافق بعمل آمده نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق اقدام بعمل آورند بدیهی است مدت اعتبار این گواهی ۳ ماه پس از تاریخ ابلاغ یا قطعی شدن آن می باشد چنانچه گواهی مذکور در این مدت تسلیم نشده و یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف ۳ ماه از تاریخ تسلیم کرده است ظرف ۳ ماه از تاریخ تسلیم در دفتر رسمی طلاق حاضرنشده و یا مدرک لازم را ارائه نکند از درجه اعتبار ساقط خواهد شد این گواهی قطعی می باشد.

 

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل چک در رشت

وکیل تصرف عدوانی در رشت

بهترین وکیل ملکی گیلان

وکیل کیفری در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل طلاق در رشت – گیلان

وکیل مطالبه مهریه رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل انتقال مال غیر رشت