وکیل ابطال مزایده در رشت

نمونه رای توفیقی ابطال مزایده

خواهان : آقای ……با وکالت آقای سعید عابدیان

خوانده : خانم ……..

خواسته ابطال عملیات اجرایی

رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای …. با وکالت آقای سعید عابدیان علیه خانم … به خواسته ابطال عملیات اجرایی ( مزایده ) در پرونده کلاسه … به انضمام مطالبه خسارات دادرسی به شرح مندرج در دادخواست با این توضیح که خواهان و وکیل وی بیان داشته خواهان به موجب دادنامه قطعی مطالبه مهریه از طرف خوانده محکوم به پرداخت مهریه گردید و در راستای اجرای دادنامه خوانده با تعرفه سه دانگ از تنها منزل مسکونی خواهان که از مستثنیات دین بوده اقدام به توقیف آن نموده لذا با توجه به اینکه ملک توقیف شده از مستثنیات بوده و قابلیت توقیف و مزایده و فروش و انتقال به غیر را ندارد تقاضای ابطال مزایده و عملیات اجرایی را نموده است خوانده اظهار داشته قبول ندارم خواهان در این خانه زندگی نکرده و این خانه بعنوان ویلا بوده و حتی قبض آب و گاز خانه بنام من می باشد من به همراه خواهان در کرج زندگی می کردیم و ایشان ادعا داشت که خانه متعلق به به من می باشد و اظهار داشته خواهان ملک دارد اما بنام خودش نیست و وراثی است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه پرونده اجرایی و استعلامات بعمل آمده و اعلام اینکه خواهان فاقد مسکن و ملک دیگری بوده دعوی خواهان را وارد تشخیص زیرا ملک توقیف شده با توجه به تحقیقات بعمل آمده ازز مستثنیات و مصون از اجرا و اجرای  حکم روی مستثنیات دین خلاف مستندات قانونی بوده و تبع اقدامات بعدی نیز غیرقانونی و باطل است به عبارت دیگر حکم دادگاه صحیح بوده اما اجرای حکم و تطبیق حکم و انطباق آن با مورد صحیح نبوده است زیرا توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای رأی از مستثنیات دین ممنوع است لذا با توجه به مراتب فوق به استناد ماده ۱۴۷ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک موصوف را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد .

 

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل چک در رشت

وکیل تصرف عدوانی در رشت

بهترین وکیل ملکی گیلان

وکیل کیفری در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل طلاق در رشت – گیلان

وکیل مطالبه مهریه رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل انتقال مال غیر رشت