وکیل طلاق توافقی در رشت

نمونه رای توفیقی طلاق توافقی

خواهان ها : خانم ….. با وکالت خانم محبوبه توکلی و آقای …..

خواسته طلاق توافقی

رای دادگاه :

در مورد دادخواست خانم …. و آقای … با وکالت خانم محبوبه توکلی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش  به منظور طلاق بصورت توافقی بشرح مندرج در متن دادخواست تقدیمی دادگاه با ملاحظه تصویر برابر با اصل عقدنامه و مستند ابرازی پیوست و به حکایت پرونده رابطه زوجیت دائمیزوجین و نیز وجود اختلاف فی مابین آنان محرز بوده و بنحویکه در مورد اختلاف زوجین بعلت عدم تفاهم اخلاقی تصمیم به جدایی دارند لذا با وجود اختلاف و به منظور اصلاح ذات البین و به تجویز قانون موضوع دعوت به مصالحه و سازش گردیدند  و تلاش و مساعی محکمه هم منجر به حصول سازش نگردیده است زوجه اظهار می دارد علیرغم پنج سال زندگی مشترک به دلیل پایبند نبودن همسرم به زندگی زناشویی و عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی نبوده و لذا کلیه حقوق مالی خود را به استثناء مهریه د ر ازای طلاق به زوج بذل نمودم و در خصوص مهریه با بذل پنج عدد سکه تمام بهار آزادی از ۱۱۰ عدد سکه مهریه ام به زوج بذل نمودم فرزندی نداریم در خصوص جهیزیه هم ادعایی ندارم و در حال حاضر حامله نیستم وکیل زوج نیز ضمن قبول بذل با شرایط فوق به وکالت از زوج با طلاق موافق است اخذ گواهی عدم بارداری با سردفتر مجری صیغه طلاق می باشد بنابراین دادگاه با عنایت به وجود اختلاف فی مابین زوجین و عدم امکان سازش علیرغم سعی و تلاش محکمه و با توجه به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و استماع اظهارات طرفین ونظر قاضی مشاور محترم خانواده و بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه را وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ و ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش زوجین بمنظور طلاق بائن ( خلعی ) را صادر و اعلام می نماید . گواهی صادره ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ معتبر می باشد رای صادره حضوری و با اسقاط حق  تجدیدنظر و فرجام خواهی ابلاغ رای قطعی است .

وکیل طلاق توافقی رشت

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران – رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

بهترین وکیل ملکی گیلان

وکیل خانواده در رشت

وکیل چک در رشت

وکیل تصرف عدوانی در رشت

وکیل کیفری در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل طلاق در رشت – گیلان

وکیل مطالبه مهریه رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل انتقال مال غیر رشت