ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل ارث در رشت

ماده ۸۴۳ قانون مدنی: که مي گويد وصيت به زياده برثلث ترکه نافذ نيست مگر با اجازه وارث…موصي مي تواند براي پس از فوت هرگونه تصرفي در ثلث دارايي خود بنمايد و آن را به هرکس بخواهد واگذار کند و يا براي مصارف معينه قرار دهد.قول مشهور بن بابويه (شيخ صدوق) وصيت را نسبت به تمامي ترکه نافذ مي داند. بنابراين بعضي از فقها وصيت برتمام ترکه را جايز و بعضي بيان داشتند که وصيت کننده نمي تواند بر تمام ترکه خود وصيت کند. حالا اگر درصورتي که موصي به، مشاع باشد موصي له با ورثه شريک خواهد بود.با توجه به ماده ۸۴۸ ق م اگر موصي به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع يا ثلث موصي له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شريک خواهد بود. مانند موارد ديگر شرکت؛ هريک از شرکاء مي تواند سهم خود را از سهام ديگران افراز نمايد. چنانچه موافقت بين آنان به عمل نيايد طبق مقررات مذکور در تقسيم مي توانند براي افراز به دادگاه رجوع کنند حتي ماده ۳۰۱ قانون امور حسبي مي گويد: همچنين موصي له و وصي راجع به موصي به در صورتي که وصيت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.(دکتر امامي ج۳ ص ۱۰۶ /قانون مدني)

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته :  مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد. 

نکته : مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته :  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته : حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وکیل چک در رشت

وکیل تصرف عدوانی در رشت

بهترین وکیل ملکی گیلان

وکیل کیفری در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل طلاق در رشت – گیلان

وکیل مطالبه مهریه رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل انتقال مال غیر رشت