دسته: وکیل مهریه در رشت – گیلان

بهترین وکیل مهریه در رشت-گیلان در طرح دادخواست مطالبه مهریه به دانش و نکات حقوقی ذیل اشراف کامل دارد.

مهریه یک دین ویژه و ممتاز است و قبل از هر بدهی دیگری از زوج بدهکار دریافت می شود. اهميت بدهي مرد(دین مهریه) به همسر خود و حساسيت رابطه زوجیت و البته امتيازي كه قانونگذار براي حمايت از بانوان در نظر گرفته است باعث شده طلب مهریه بعنوان طلبی خاص و ويژه محسوب گردد. بطوریکه تادیه مهریه بر هر طلب ديگري رجحان داشته باشد.
وکیل مهريه در رشت-گیلان به خوبی واقف است که زوجه اختیار دارد مهریه خود را ببخشيد يا اصطلاحا بذل نماید. همچنین زوجه می تواند از کلیه يا قسمتی از مهريه خو بگذرد ياصرف نظر كند.
در ازدواج دائم اين حق براي زن پيش بيني شده است که می تواند تا قبل از دريافت مهريه خود از انجام وظايف زناشویی نسبت به همسر خودداري نماید.
البته وکیل مهریه در رشت-گیلان به خوبی آگاه است که به موضوع فوق الذکر در قانون عنوان حق حبس می نامند که از شرایط مهم داشتن حق حبس اینست که اولا مهریه حال و عندالمطالبه باشد و ثانیا مقاربت زناشویی صورت نگرفته باشد.
بهترین وکیل مهریه در رشت-گیلان از تصویب مقررات و بخشنامه و آیین نامه های جدید در نحوه طرح دعوی مطالبه مهربه و وصول ان با خبر است و مثلا مطلع است که براساس بند 3 از ماده‌ 28 لایحه برنامه ششم توسعه مصوب 95 که اشعار می دارد:
« تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسیدگی و اجرا شود…» بدین ترتیب از این پس بانوان محترم برای وصول مهریه خود میبایست ابتدائا از طریق دوایر اجرای ثبت اقدام نمایند.در حالیکه پیش از این الزام قانونی، بانوان مختار بودند که در طرح دعوی مطالبه مهریه خود بنا به مصلحت مقتضیات پرونده شیوه مراجعه مستقیم به دادگاه خانواده را انتخاب نمایند یا شیوه مراجعه به اداره ثبت اجرای اسناد رسمی.

دعوی مهریه از زمره دعاوی مهم و فراوان دعاوی خانواده می باشد بنابراین حساسیت این نوعداز دعاوی ایجاب می نماید دعوی مطالبه مهریه توسط وکیل متخصص مهریه در رشت مطرح شود.

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: 561-261-33-013

همراه موسسه: 3053-430-0911

نکته 1- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته2 – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته3-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته 4- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 می باشد.

طبقه بندی ها