دسته: دعاوی خانواده

از منظر مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت صرف داشتن اعتبار و مورد اعتماد بودن وکیل کافی نیست، بلکه بهترین وکیل خانواده در رشت-گیلان قبل از هر چیز باید بتواند یک قاضی خوب باشد با این توضیح که اگر در محکمه وجدان خویش با بررسی اسناد و اوضاع و احوال موجود و سایر موارد موکل خود را محق تشخیص داد، به دفاع از وی بپردازد. همچنین باید توجه داشت وکیلی که از نظر اخلاقی تمام محاسن را دارد اما فاقد تخصص و علم کافی باشد نیز نمی تواند به نحو مقتضی از حقوق موکل خود دفاع کند. بنابراین وکیلی را می توان بعنوان وکیل خانواده در رشت مورد تایید قرارداد که هم از نظر سلامت وجدان و اخلاقی مورد وثوق باشد و هم تخصص کافی در دعاوی خانواده را که به وی سپرده می شود دارا باشد که به حول قوه الهی مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت تمام سعی و اهتمام خود را جهت ایجاد و پیشبرد ویژگی های بهترین وکیل خانواده در رشت -گیلان می نماید.

وکیل خانواده در رشت نیاز به موکل خوب دارد به این صورت که در تمام مراحل دادرسی موکل می بایست هر نکته ای را که مرتبط به موضوع پرونده باشد بدون هیچ گونه ملاحظه ای از وکیل پنهان نکند و برای موفقیت وپیشبرد پرونده ضمن داشتن مهارت صبر و حوصله همه آنچه که حقیقت است را به وکیل خود بازگو کنید. مشهور است که وکیل محرم اسرار موکل است.

بنابراین جهت بهره مند شدن از وکالت تخصصی بهترین وکیل خانواده در رشت-گیلان با گیلان وکالت همراه شوید.

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: 86-38-26-33-013

همراه موسسه: 3053-430-0911

نکته 1- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته2 – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته3-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته 4- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 می باشد.

طبقه بندی ها