نمونه رای طلاق توافقی

وکیل خوب طلاق توافقی در رشت وکیلی است که احقاق حقوق حقه موکل را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان اقای محمد با وکالت آقای … به طرفیت خانم سحر بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره … حوزه ثبت ساری علقه زوجیت بین طرفین محرز می باشد دادگاه نظر به اصرار زوجین به طلاق و ملاحظه نظریه واحد مشاوره و عدم تاثیر نصایح دادگاه جدایی زوجین را به مصلحت آنان دانسته و مستندا به مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین و به شرح توافقات انجام شده به شرح ذیل صادر می نماید.

۱- زوجه تعداد ۱۰ عدد از مهریه خود را در زمان اجرای صیغه طلاق از زوج دریافت می نماید و الباقی مهریه مندرج در سند نکاحیه را در قبال تحقق طلاق به زوج بذل می نماید و وکیل زوج قبول مابذل می نماید.

۲- زوجه در خصوص نفقه و جهیزیه و اجرت المثل و سایر حقوق مالی ادعایی ندارد.

۳- زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند.

۴- در خصوص سایر حقوق مالی زوجین ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند.

نوع طلاق خلعی می باشد و رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است  اعتبار گواهی صادره ۳ ماه از تاریخ قطعیت حکم می باشد احرای صیغه طلاق حسب ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده با رعایت جهات شرعی در دفترخانه طلاق و با حضور سردفتر انجام خواهد شد.

 

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل در رشت

بهترین وکیل در رشت

وکیل خوب در رشت

وکیل طلاق در رشت – گیلان

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل ملکی در رشت

وکیل چک در رشت

وکیل کیفری در رشت