بهترین وکیل خانم در رشت و گیلان وکالت

در مورد مبحث حضانت و نفقه فرزندان بهترین خانم در رشت و گیلان اظهار می دارد: در صورت فوت يکي از ابوين، حضانت کودک (صغير يا محجور) با والدي که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين کرده ‌باشد.

مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. ماده ۴۳ قانون حمايت خانواده نيز مقرر مي‌دارد: حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.

بهترین وکیل خانم در رشت و گیلان در ادامه اشاره می نماید: در صورتيکه پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدري و پس از آن با ساير خويشاوندان طفل بر مبناي ترتيبات ارث است. (الاقرب فالاقرب)
تعيين هزينه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر يا جد پدري است. طبق ماده ۴۷ قانون حمايت خانواده، دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب‌النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌‌‌کند.

بهترین وکیل خانم در رشت-گیلان

البته از آن‌جا که حضانت حق و تکليف ابوين است، مادر نمي‌تواند بابت خود وظيفه حضانت و نگه‌داري طفل، اجرتي مطالبه کند و تنها نفقه کودک قابل مطالبه است. (البته شير دادن با حضانت متفاوت است، زيرا شير دادن جزو وظايف زن نيست؛ در حالي‌که حضانت تکليف زن است.)

اگر مادر تأمين هزينه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتي منصرف شد و يا به هر دليل ديگري توان پرداخت نداشت، مي‌تواند دوباره از پدر بخواهد که او هزينه‌هاي فرزند يا فرزندان را تأمين کند. در صورت مخالفت پدر، مادر حق دارد با مراجعه به دادگاه، پدر را از طريق قانون مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زيرا پرداخت نفقه از نظر قانوني همچنان بر عهده پدر است.

بهترین وکیل خانم در رشت-گیلان 

در تعيين نفقه توسط دادگاه، شرايطي از قبيل سن، نيازهاي روزمره، موقعيت‌هاي اجتماعي، محل اقامت و … مورد نظر خواهد بود. در هر صورت پس از تعيين هزينه متعارف توسط دادگاه، مادر يا نماينده قانوني او مجاز به دريافت هزينه مزبور خواهد بود.

با کسب مشاوره حقوقی و بهره مندی از وکالت تخصصی توسط بهترین وکیل خانم در رشت و وکلای با سابقه و با تجربه در دپارتمان حقوقی گیلان وکالت، حقوق قانونی خود از جمله دعاوی طلاق، طلاق توافقی، مهریه، ارث، تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث، مطالبات مالی و قراردادی از قبیل مطالبه وجوه چک، سفته و… را احقاق نمائید.