ارسال پیام در واتس‌اپ

نمونه دادخواست خلع ید

 

خواهان : خانم  با وکالت *** به نشای:  تهران

خوانده :مجید ، جمال و حمید به نشانی تهران : جاده آبعلی

وکیل یا نماینده قانونی: مسعود محمدی   فرزند: ***  به نشانی: تهران ، میدان فاطمی – میدان گلها – بلوار گلها

خواسته : خلع ید از عرصه و اعیان پلاک ثبتی

۲- هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگستری

دلائل ومنضمات دادخواست : ۱- تصویر مصدق سند مالکیت خواهان ۲- تصویر مصدق وکالت نامه آقای حسن …. ۳- اصل وکالت نامه داگستری

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه

ریاست محترم دادگاه های عمومی شهرستان تهران

با سلام وتقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل به موجب سند رسمی مالکیت (پیوست شماره ۱) مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان ملک واقع در تهران – جاده آبعلی ………………………… به پلاک ثبتی ***  می باشد. تمامی ملک مورد نظر در تصرف آقایان مجید و رحمان …… و حمید …… می باشد خواندگان محترم بدون هیچ گونه قرارداد و اخذ مجوز از خواهان ونیز بدون مجوزقانونی ملک مورد نظر را تصرف کرده اند که بدینوسیله تقاضای صدور حکم به خلع ید از ایشان می شود لازم به ذکر است موکل آقای حسن ……….. به موجب وکالت نامه شماره ***  (پیوست شماره ۲) وکیل مدنی مالک در اقامه دعوا به نفع ایشان می باشند.

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل در رشت

بهترین وکیل در رشت

بهترین وکیل رشت

وکیل خوب در رشت

وکیل در گیلان

بهترین وکیل در گیلان

مشاوره حقوقی در رشت

وکالت تخصصی در رشت

وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در گیلان

وکیل چک در رشت

وکیل سفته در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل خانواده در رشت

بهترین وکیل مهریه در رشت

بهترین وکیل طلاق در رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل کیفری در رشت