نمونه رای خلع ید

وکیل خلع ید در رشت سعی میکند در نحوه استفاده از آرای قضایی تبحر و مهارت لازم را کسب نماید.

در خصوص دعوی خانم ص.ص. با وکالت خانم الف.الف. به طرفیت آقای ر.پ. به خواسته محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی ۳۰۹۶۱/۴۷ مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل به این توضیح که وکیل خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخ ۲۱/۷/۹۲ اظهار داشته موکله اینجانب طبق سند رسمی به پلاک ثبتی ۳۰۹۶۱/۴۷ مالک رسمی شش دانگ یک واحد مسکونی واقع در فاز یک اندیشه خیابان … بعد از تقاطع اولین بن بست … پلاک … (…. قدیم) می باشد و خوانده مدتی است بدون هیچ مجوز و قراردادی منزل مذکور را تصرف نموده و بنا به مراتب خواستار صدور حکم وفق خواسته گردید خوانده در مقام دفاع بیان داشته من ابن آپارتمان را ۲۰/۱۱/۸۹ از آقایی به نام ج.ف. اجاره نموده ام (رهن) و هر سال آن را تمدید نموده ایم و کسی تا حالا نیومده بگه ملک برای من است دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و مستندات پیوستی و ملاحظه فتوکپی مصدق اسناد رسمی (سند مالکیت) و نظر به این که خوانده دلیلی بر جواز تصرف خود ارائه ننموده و التفات به اینکه دادگاه در زمین انطباق سند مالکیت خواهان با ملک مورد تصرف خوانده قرار ارجاع به کارشناس صادر و کارشناس منتخب به شرح نظریه مورخ ۲۲/۷/۹۲ اظهار داشته ((محل تعرفه شده توسط طرفین پرونده متعلق به سند مالکیت پلاک ۳۰۹۶۱/۴۷ شهریار متعلق به خانم ص.ص. (خواهان پرونده) می باشد)) که این نظریه به طرفین ابلاغ شده ولیکن مصون از اعتراض و ایراد باقی مانده و نظریه مزبور با اوضاع احوال قضیه منافاتی ندارد و التفات به اینکه در دعوی خلع ید وجود دو جرء باید احراز و اثبات شود اول اینکه مالکیت خواهان بر مال (حق) مورد دعوی محرز باشد و دوم اینکه به اثبات ید خوانده بر مال خواهان بلاجواز و استیلای خوانده بر حق خواهان به نحو عدوان باشد (ماده ۳۰۸ قانون مدنی) و توجهاً به مدافعات غیرموجه و غیرموثر خوانده حکم خلع ید طبق نظریه کارشناس و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ یک صد و نود هزار تومان بابت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادر حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

 

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل در رشت

بهترین وکیل در رشت

بهترین وکیل رشت

وکیل خوب در رشت

وکیل در گیلان

بهترین وکیل در گیلان

مشاوره حقوقی در رشت

وکالت تخصصی در رشت

وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در گیلان

وکیل چک در رشت

وکیل سفته در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل خانواده در رشت

بهترین وکیل مهریه در رشت

بهترین وکیل طلاق در رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل کیفری در رشت