ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل رفع تصرف عدوانی رشت/ نمونه رای تصرف عدوانی

رأی دادگاه:«در خصوص دعوای الف به طرفیت ب خواسته رفع تصرف عدوانی از هفت قفیز زمین زراعی به استناد ماد ۱۵۸تا ۱۷۷ق.آ.د.م دادگاه با توجه به مستندات و مدارک خواهان و محتویات پرونده های استنادی و احکام قطعی مستندی مدلول و منطوق صورتمجلس اجرای قرار معاینه  محلی و گزارش عضو مجری قرار و نظریه کارشناس رسمی و نیز به عنایت به سند عادی خواهان که دلالت دارد نامبرده مالک زمین متنازع فیه هست و سابقه تصرفوی از تاریخ ۲۰/۱۱/۶۰ می باشد و مجموع اوراق پرونده استنادی و ادله موجود بر سابقه تصرفات خواهان حمایت صریح دارد و خوانده در صورتجلسه ۵/۱۲/۸۳ اذعان می کند خواهان از سال ۷۱ بعلت زیاذی آب نتوانست زمین مورد نظر مورد کشت قرار دهد نظر به اینکه خوانده بدون کسب رضایت خواهان و برخلاف میل او برای تصرف عرصه زراعی اقدام کرد دادگاه در مجموع دعوای خواهان را وارد و ثابت می داند و مستندا به مواد ۱۶۱-۱۵۸ ق.آ.د.م حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از ۷ قفیز زمین زراعی خواهان صادر می نماید..»

 

 

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل در رشت

بهترین وکیل در رشت

بهترین وکیل رشت

وکیل خوب در رشت

وکیل در گیلان

بهترین وکیل در گیلان

مشاوره حقوقی در رشت

وکالت تخصصی در رشت

وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در گیلان

وکیل چک در رشت

وکیل سفته در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل خانواده در رشت

بهترین وکیل مهریه در رشت

بهترین وکیل طلاق در رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل کیفری در رشت