ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

✍ دپارتمان گیلان وکالت بعنوان تنها دپارتمان حقوقی – تخصصی در رشت – گیلان با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی مفتخر است ضمن رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای، حقوق حقه افراد را احقاق نماید.

✍ مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی توسط وکلای مجرب و متخصص اعم از وکیل آقا – وکیل خانم در هر یک از دعاوی حقوقی و امور کیفری به صورت تخصصی از جمله:

✍ مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در دعاوی ملکی، املاک و اراضی در رشت-گیلان
مانند: دعاوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، املاک مشاع، تخلیه املاک تجاری، اثبات مالکیت… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در ابطال معامله، فسخ مبایعه نامه، فسخ قرارداد… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_ وکالت تخصصی
در انواع دعاوی تجاری مانند چک،  سفته ، وصول مطالبات … در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی _وکالت تخصصی
در انواع دعاوی خانواده: مانند  مطالبه مهریه، طلاق، طلاق توافقی، عدم تمکین… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در امور کیفری مانند: کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، انتقال مال غیر…در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در انواع دعاوی وصایت، ارث، گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث… در رشت-گیلان

* گیلان وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای *

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

«ارث»

✍ ارث در اصطلاح عبارت است از: انتقال قهري حقوق و دارايي متوفي به ورثه وي . ارث بحث بسیار پیچیده‌ای است که اصول و استثنائات خاصی دارد و باید هر مسئله ارث بطور موردی بررسی شود چراکه فرزندان و بازماندگان هر متوفی متفاوت از دیگری است و جنسیت افراد و نسبت آنها با متوفی باعث تغییر میزان سهم ارث می‌شود. نظر به اینکه سئوالات زیادی در ارتباط با ارث مطرح می‌شود در این یادداشت قاعده کلی که با آن سهم ارث سایرین، سنجیده می‌شود مختصرا، بررسی می‌ گردد.

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

« طبقات ارث »

اشخاصی که به موجب نَسَب ارث می‌برند سه طبقه اند و هر طبقه دو درجه دارد.

باوجود طبقه اول، طبقه دوم و باوجود درجه اول درجه دوم ارث نمی‌برند:

طبقه اول_ درجه اول: پدر و مادر و فرزندان

درجه دوم: اولادِ اولاد (نوه‌های متوفی)

طبقه دوم_ درجه اول: اجداد (مادر بزرگ و پدر بزرگ) و برادر و خواهر

درجه دوم: فرزندان خواهر و برادر و پدر‌ها و مادرهای پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها

طبقه سوم- درجه اول: اعمام (عمو) و عمات (عمه) و اخوال (دایی) و خالات (خاله)

درجه دوم: اولاد آن‌ها (فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله)

وارثین طبقه‌ی بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه‌ قبل کسی نباشد.

زن و شوهر در کنار سایر وراث، ارث می‌برند و هیچ یک از وراث نمی‌تواند مانع ارث بردن آن‌ها شود.

پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه، حاجِب از ارث ندارند یعنی ممکن است سهم ارث آنها کمتر شود اما محروم از ارث نمی‌شوند.

سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از :

نصف‌ (۱/۲)،

ربع‌ (۱/۴) ،

ثمن‌ (۱/۸) ،

دوثلث‌ (۲/۳) ،

ثلث (۱/۳)

و سدس ترکه‌ (۱/۶)

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

✍ نحوه محاسبه ارث:

سهم ارث زوجه: ۱/۸ اگر متوفی فرزند داشته باشد_ ۱/۴ اگر متوفی فرزند نداشته باشد.

سهم ارث زوج: ۱/۴ اگر متوفی فرزند داشته باشد_۱/۲ اگر متوفی فرزند نداشته باشد.

سهم ارث مادر: ۱/۶ اگر متوفی فرزند یا خواهر و برادر داشته باشد_ ۱/۳ اگر متوفی فرزند و خواهر و برادر نداشته باشد.

سهم ارث پدر: ۱/۶ اگر متوفی فرزند داشته باشد.

سهم ارث دختر (درصورتیکه متوفی پسر نداشته باشد): ۱/۲ (نصف) واحد (یک دختر) _ ۲/۳ متعدد

سهم ارث خواهر (مشترک از پدر و مادر یا مشترک از پدر، درصورتیکه برادر یا اجداد پدری نباشد): ۱/۲ واحد (یک خواهر)_۲/۳ متعدد

سهم ارث برادر و خواهر (مشترک از مادر درصورتیکه متوفی اجداد مادری نداشته باشد): ۱/۶ واحد_ ۱/۳ متعدد

وکیل ارث رشت

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

زن از همه اموال شوهر ارث می‌برد

پیش از پیروزی انقلاب، زن به استناد ماده ۹۴۶ قانون مدنی فقط از اموال منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و در اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی به او نمی‌رسید؛ اما پس از ۷۰ سال از تصویب این قانون، مجلس شورای اسلامی بر مبنای استفتاء از رهبر معظم انقلاب، آن ماده قانونی را اصلاح کرد که براساس آن زن از قیمت اموال غیرمنقول شوهر از جمله عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – ارث می‌برد.
فرض‌برها کسانی هستند که سهم ارث آنها در قانون مشخص و معین است. صاحبان قرابت یعنی افرادی که سهم ارث آنها میزان معین و معلومی ندارد. ابتدا سهم فرض‌برها محاسبه می‌شود و مابقی به قرابت تقسیم می‌شوند بعضی افراد گاهی هم به فرض هم به قرابت ارث می برند از جمله پدر و دخترها.

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

✍ بعد از تقسیم ارث براساس فرض ممکن است ترکه کم یا زیاد بیاید یعنی وقتی ترکه را بر مجموع فرض‌ها تقسیم می‌کنیم. زیادی ترکه مطلقا به زوجه رد نمی‌شود حتی اگر وارث منحصر باشد، به زوج رد نمی‌شود مگر اینکه وارث منحصر باشد. کمبود ترکه هیچوقت بر زوج و زوجه و خویشان مادری وارد نمی‌شود. در طبقه اول نقص بر یک یا چند دختر وارد می‌شود و در طبقه دوم سهم یک یا چند خواهر ابوینی (مشترک از پدر ومادر) یا ابی ( مشترک از پدر) کم می‌شود.

✍ کمبود ترکه یا زیاد آمدن آن تنها وقتی بوجود می‌آید که تمام وراث فرض‌بر باشند.

ماده ۹۰۷ قانون مدنی: “اگر متوفی ابوین (پدر و مادر) نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:

اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه ‌به او می‌رسد.

اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه (مساوی) تقسیم می‌شود.

اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.”

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

موضوع نشست قضائی: آيا مطالبه سهم الارث مستلزم درخواست تقسيم تركه است (يعني قبلاً تقسيم تركه شده باشد و يا اينكه ضمن دادخواست مطالبه سهم الارث تقاضاي تقسيم شده باشد) و يا اينكه مطالبه سهم الارث بطور ضمني مستلزم تقسيم تركه و صدور حكم در خصوص سهم الارث هم است؟

نظر اکثريت(با ذکر مبانی استدلال): (۸ نفر)  مطالبه سهم الارث به لحاظ اينكه ورثه در ماترك بطور مشاعي سهيم هستند مستلزم اين است كه قبلاً اموال بين آنها تقسيم شده باشد و يا اينكه حداقل در ضمن دادخواست مطالبه درخواست تقسيم هم شده باشد. در هر صورت درخواست تقسيم تركه بايد بطرفيت كل وراث طرح شود.

نظر اقليت (با ذکر مبانی استدلال): (۷ نفر) مطالبه سهم الارث بطور ضمني مستلزم درخواست تقسيم تركه هم مي باشد و  دادگاه بايد به دعوي سهم الارث رسيدگي،ابتداً آنرا تقسيم و سپس حكم به تحويل سهم الارث صادر نمايند. امّا دعوي بايد بطرفيت كل ورثه طرح شود.

✍ درخواست تقسيم تركه بايد بطرفيت كل وراث طرح شود.

نظر اقليت (با ذکر مبانی استدلال): (۷ نفر) مطالبه سهم الارث بطور ضمني مستلزم درخواست تقسيم تركه هم مي باشد و  دادگاه بايد به دعوي سهم الارث رسيدگي،ابتداً آنرا تقسيم و سپس حكم به تحويل سهم الارث صادر نمايند. امّا دعوي بايد بطرفيت كل ورثه طرح شود.

دعاوی ارث  وصایت،انحصار وراثت، مطالبه سهم الارث،  تقسیم ترکه و… اموری مهم و تخصصی است. آن را به وکیل متخصص و مجرب در دعاوی مربوط به ارث در دپارتمان تخصصی-حقوقی گیلان وکالت بسپارید.

✍ دپارتمان گیلان وکالت بعنوان تنها دپارتمان حقوقی-تخصصی در رشت-گیلان با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی مفتخر است ضمن رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای، حقوق حقه افراد را احقاق نماید.

✍ مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی توسط وکلای مجرب و متخصص اعم از وکیل آقا – وکیل خانم در هر یک از دعاوی حقوقی و امور کیفری به صورت تخصصی از جمله:

✍ مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در دعاوی ملکی، املاک و اراضی در رشت-گیلان
مانند: دعاوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، املاک مشاع، تخلیه املاک تجاری، اثبات مالکیت… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در ابطال معامله، فسخ مبایعه نامه، فسخ قرارداد… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_ وکالت تخصصی
در انواع دعاوی تجاری مانند چک،  سفته ، وصول مطالبات … در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی _وکالت تخصصی
در انواع دعاوی خانواده: مانند  مطالبه مهریه، طلاق، طلاق توافقی، عدم تمکین… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در امور کیفری مانند: کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، انتقال مال غیر…در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در انواع دعاوی وصایت، ارث، گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث… در رشت-گیلان

* گیلان وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای *

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل ارث در رشت -گیلان

بهترین وکیل ارث در رشت-گیلان

وکیل تقسیم ترکه در رشت-گیلان

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

وکیل انحصار وراثت در رشت-گیلان

بهترین وکیل در رشت-گیلان

بهترین وکیل رشت-گیلان

وکیل خوب در رشت -گیلان

بهترین وکیل ملکی در رشت-گیلان

بهترین وکیل تجاری در رشت -گیلان

بهترین وکیل خانواده در رشت -گیلان

بهترین وکیل کیفری در رشت-گیلان

بهترین وکیل خانم در رشت-گیلان

بهترین داوری در رشت-گیلان