ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل ترک انفاق در رشت

وکیل ترک انفاق در رشت

✍ نَفَقه یعنی انفاق، و کمک کردن از باب نیکوکاری است. البته این نفقه بعضاً الزام‌آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان.

✍ در قانون، نفقه ۳ نوع می باشد که بنا به درجه اهمیت به ترتیب ذیل خواهد بود:

۱- نفقه زوجه: مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه در حدود مناسبت عرفی یا وضع زوج و خادم در صورت عادت زوجه به داشتن خادم یا حاجت او به واسطه ناخوشی یا نقص عضوی

۲- نفقه اقارب: مسکن، اثاث خانه، خوراک و پوشاک به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت انفاق‌کننده

۳- نفقه زندانی: خوراک و پوشاک و دوا و طبیب و حمام زندانی را گویند.

وکیل ترک انفاق در رشت

« نفقه اقارب یا خویشان »

خویشاوندان در اینجا عبارتند از:

۱- فرزندان و نوه‌ها، اگر چه پایین‌تر روند (مانند نبیره و نتیجه).

۲- پدر و مادر و پدربزرگها و مادربزرگها، اگر چه بالاتر روند.

نفقه این دو دسته خواه مرد باشند یا زن، کوچک یا بزرگ، مسلمان یا کافر، به تفصیلی که می‌آید، بر مرد واجب است. ولی نفقه دیگر نزدیکان، به ویژه کسانی که از او ارث می‌برند، استحباب دارد.

وکیل ترک انفاق در رشت

« نفقه زوجه »

✍ طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانوادهٔ پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه «نیست».

✍ در صورتی که زن از تمکین خوداری نماید و به عبارت دیگر ناشزه محسوب شود، به او نفقه تعلق نخواهد گرفت.به عبارتی حق زوجه بر نفقه معلق بر تمکین خواهد شد.

وکیل ترک انفاق در رشت

نفقه حال (جاریه) و نفقه معوقه

✍ منظور از نفقه معوقه، خرج و مخارج و هزینه‌هایی است که مدتی از آن گذشته است مثل ۵ یا ۶ ماه قبل ولی همسرش نداده است. نفقه حال یا جاریه، خرج و مخارج و هزینه‌هایی است که زن از تاریخ دادخواست حقوقی یا شکایت کیفری، آن‌ را مطالبه می‌کند.
در واقع نفقه معوقه از زمان شروع زوجیت تا حال را شامل شده و نفقه جاریه از زمان حال به بعد را شامل می‌شود.

✍ زنی که خودش درآمد دارد همچنان مستحق نفقه است.

زن در هر صورت چه خانه‌دار باشد و چه شاغل باشد، مستحق نفقه است (ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی) و اصولا پرداخت هزینه‌های زندگی و زن، با شوهر است و شوهر نمی‌تواند به این دلیل که همسرش شاغل است و درآمد دارد، نفقه‌ای به او پرداخت نکند.

وکیل ترک انفاق در رشت

در دوران عقد هم شوهر باید نفقه بپردازد.

✍ از زمانی که عقد نکاح (ازدواج) منعقد می‌شود، شوهر باید نفقه همسرش را بپردازد حتی اگر در دوران عقد باشد. ویژگی دوران عقد ممکن است این باشد که زوجه باکره باشد و زوجه باکره هم دارای حق حبس است یعنی می‌تواند تا زمانی که شوهر حقوق مالی او را مثل نفقه و مهریه و … نپرداخته است، تمکین نکند. در گذشته رویه قضایی دادگاه‌ها این بود که شکایت کیفری ترک انفاق از سوی زوجه باکره بابت نفقه پذیرفته نمی‌شد و زوجه باکره فقط می‌توانست دادخواست حقوقی نفقه را تقدیم دادگاه کند. اما با تصویب قانون حمایت خانواده جدید این امکان برای زوجه باکره فراهم شده که هم مطالبه حقوقی نفقه و هم شکایت کیفری ترک انفاق مطرح نماید.

ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه

✍ زن در صورت عدم دریافت نفقه اش، می تواند به دادگاه خانواده دادخواست مطالبه نفقه داده و یا با تنظیم یک شکایت کیفری و با احراز، از مرد به جرم ترک انفاق شکایت کند.

ضمانت حقوقی عدم پرداخت نفقه

✍ ماده ۱۱۱۱ زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

✍ و طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ضمانت کیفری ترک انفاق

✍ طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

وکیل ترک انفاق در رشت

فرزندان هم می‌توانند برای ترک انفاق شکایت کنند.

✍ براساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه اولاد (فرزندان) به عهده پدر است. مصادیقی که پدر باید نفقه فرزند را بپردازد، در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است که شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت می‌شود. البته می‌توان موارد دیگری مثل هزینه‌های پزشکی و درمان، هزینه‌های تحصیل و … را نیز به آن اضافه نمود. نفقه فرزندان هم براساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده باید توسط پدر پرداخت شود و در صورتی که پرداخت نشود، فرزندان نیز می‌توانند هم شکایت کیفری ترک انفاق و هم دادخواست حقوقی نفقه مطرح نمایند. اما فرقی که با نفقه زوجه دارد، این است که براساس ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، نفقه معوقه فرزندان قابل مطالبه نیست و هر دادخواست یا شکایت نفقه‌ای که فرزندان می‌دهند، باید مربوط به نفقه حال و آینده باشد.

پدر و مادر (اقارب) نیز می‌توانند از فرزندان خود نفقه بگیرند.

✍ براساس ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی، نفقه پدر و مادر با رعایت قاعده «الاقرب فالاقرب» به عهده اولاد (فرزندان) و اولادِ اولاد (نوادگان) است. برای اینکه اقارب بتوانند نفقه خود را بگیرند باید دو شرط وجود داشته باشد که در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.» همچنین، براساس ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی : «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.»

✍ همچنین براساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی : «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم سازد.»
✍ بنابراین پدر و مادری که توانایی مالی نداشته باشند ولی فرزندانشان آنقدری تمکن مالی داشته باشند که بتوانند هم از تأمین هزینه‌ زندگی خودشان و هم از تأمین هزینه‌ زندگی پدر و مادرشان بر آیند، می بایست نفقه آنها را نیز پرداخت کنند.

شکایت کیفری ترک انفاق از سوی اقارب

✍ براساس تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، نفقه اقارب نیز باید پرداخت شود و در صورتی که پرداخت نشود، اقارب می‌توانند هم شکایت کیفری ترک انفاق و هم دادخواست حقوقی نفقه مطرح کنند. اما فرقی که با نفقه زوجه دارد، این است که براساس ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، نفقه معوقه اقارب قابل مطالبه نیست و هر دادخواست یا شکایت نفقه‌ای که اقارب می‌دهند، باید مربوط به نفقه حال یا آینده باشد.

وکیل ترک انفاق در رشت

✍ مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در انواع دعاوی خانواده از جمله دعوی مطالبه و وصول مهریه، دعوی اعسار و تقسیط مهریه، الزام به تمکین، طلاق ، طلاق توافقی، ، مطالبه نفقه، دعاوی ارث، وصایت … توسط وکلای مجرب و متخصص آقا و خانم در  دپارتمان تخصصی- حقوقی گیلان وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی و با حضور افتخاری سرکار خانم محبوبه توکلی وکیل محترم پایه یک و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران)

* گیلان وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ *

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶ ۳۸ ۲۶ ۳۳ ۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران – رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل در رشت-گیلان

بهترین وکیل در رشت-گیلان

بهترین وکیل رشت-گیلان

وکیل خوب در رشت-گیلان

بهترین وکیل گیلان

مشاوره حقوقی در رشت -گیلان

وکیل ملکی در رشت-گیلان

بهترین وکیل ملکی در رشت-گیلان

بهترین وکیل چک در رشت-گیلان

وکیل سفته در رشت-گیلان 

وکیل فسخ قرارداد در رشت-گیلان 

وکیل فسخ معامله در رشت-گیلان

بهترین وکیل خانم در رشت-گیلان

وکیل ارث در رشت-گیلان 

وکیل خانواده در رشت-گیلان

بهترین وکیل مهریه در رشت-گیلان

بهترین وکیل طلاق در رشت-گیلان

بهترین وکیل طلاق توافقی در رشت-گیلان

بهترین وکیل کیفری در رشت-گیلان 

بهترین داوری در رشت-گیلان