وکیل طلاق توافقی در رشت

یک وکیل طلاق توافقی در رشت پس از بررسی کلیه مدارک و دلایل لازم می تواند جهت تنظیم دادخواست و طرح پرونده مزبور اقدام نماید.

طبق آموزه ها و تجربیات بهترین وکلای گیلان وکالت یک وکیل طلاق توافقی در رشت می تواند بعنوان نمونه متن دادخواست خود را چنین تنظیم نماید :

ریاست محترم دادگاه خانواده رشت
با اهداء سلام؛
احتراماً به استحضار آن مقام محترم می رساند؛
۱- زوجین به موجب سند ازدواج شماره… تنظیمی در دفتر شماره.. رشت با تعیین مهریه یک جلد کلام ا… مجید و پانصد و بیست و یک عدد سکه تمام بهار آزادی با یکدیگر ازدواج دائم نموده اند که ثمره این ازدواج یک فرزند دختر ۱۴ ساله می باشد.

۴- در خصوص جهیزیه نیز توافق گردید، هر آنچه از وسایل زندگی مشترک موجود است بعنوان جهیزیه متعلق حق زوجه قرار گیرد .
۵- توافق گردید زوج ماهیانه معادل پانصد هزار تومان در یکم هر ماه بعنوان نفقه فرزند دختر پرداخت نماید.
۶- زوجین مذکور حق هرگونه تجدیدنظر و فرجام خواهی نسبت به گواهی عدم امکان سازش صادره را از خود سلب و ساقط می نمایند .
علیهذا بنا به مراتب فوق الذکر و با عنایت به ماده ۲۶ از قانون حمایت خانواده صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی از نوع بائن مورد استدعا می باشد.
مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در خصوص پرونده طلاق توافقی خود را به وکلای متخصص طلاق و طلاق توافقی در گیلان وکالت بسپارید.

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۵۶۱-۲۶۱-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وکیل طلاق توافقی در رشت