ارسال پیام در واتس‌اپ

بهترین وکیل حضانت در رشت

بهترین وکیل حضانت در رشت

« مفهوم حضانت »

✍ حضانت، از واژگان حقوق خانواده است و به‌طور خلاصه، به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است.
هیچ کدام از والدین نمی توانند از حضانت فرزند یا فرزندان خود شانه خالی کنند لذا حتی بعد از این که از هم جدا می شوند باید از فرزندان خود مراقبت کنند. بنابراین حضانت فرزندان در درجه اول بر عهده والدین است و در صورت فوت یکی از آنها حضانت بر عهده طرف دیگر است و در صورت عدم صلاحیت طرف دیگر، دادگاه تصمیم شایسته در این مورد اتخاذ خواهد کرد. از فحوای کلام مقنن در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده می توان فهمید که در درجه بعد اشخاص عهده دار حضانت عبارتند از: جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها که صلاحیت لازم را داشته باشند.

بهترین وکیل حضانت در رشت-گیلان

✍ حضانت فرزند بعد از طلاق با توجه به سن او مشخص می شود طبق قانون مدنی : ” برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد ”

✍ بنابراین از بعد از طلاق والدین، حق  حضانت فرزند تا پایان هفت سالگی با مادر خواهد بود و پس از آن تا سن بلوغ، حضانت بر عهده پدر خواهد شد. بعد از این که بچه بالغ ، و از سنین طفولیت خارج شد ، تصمیم این که با چه کسی زندگی کند با خود او است که این سن بلوغ برای دختران نه سال و پسران پانزده سال قمری است.

بهترین وکیل حضانت در رشت

✍ البته حضانت را نباید با ولایت اشتباه گرفت. فرزندان تا زمانی که به سن هجده سالگی نرسیده باشند ، به اصطلاح غیر رشید محسوب می شود به این معنی که طفل بعد از سن بلوغ ، هرچند بالغ شده است اما توانایی تصمیم گیری در مسائل مالی خود را ندارد و این تصمیم بر عهده ولی او است. ولایت فرزندان اصولا بر عهده پدر، و در صورت فوت پدر ، با پدر بزرگ او است . بنابراین هرچند که حضانت فرزند ممکن است با مادر باشد ، اما تکلیف ولایت تا زمان ۱۸ سالکی با پدر خواهد بود .

✍اگر زن بعد از طلاق، موفق به دریافت حضانت طفل شود، این حق در صورت ازدواج مجدد از وی سلب خواهد شد. البته در این میان گاهی پیش می آید که نام و نشانی از پدر طفل نیست. در این صورت است که مادر می تواند با مراجعه به اداره سرپرستی به عنوان امين موقت تعيين و حضانت طفل را برعهده داشته باشد.

✍ اگر مادر در صورتی که حضانت طفل با اوست شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود البته پس از فوت پدر حضانت در هر حال با مادر می باشد.( ماده ۱۱۷۰ ق. م)

بهترین وکیل حضانت در رشت

« موارد سلب حضانت »

✍ حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او ، از والدین سلب شود.

مواردی که میتواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

۱⃣ اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر، قمار.

۲⃣ اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

۳⃣ ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.

۴⃣ سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی گری، قاچاق.

۵⃣ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

✍ ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند:کار وقت گیری که مانع نگه داری شایسته طفل باشد، یا سهل انگاری و بی توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

بهترین وکیل حضانت در رشت

« ملاقات فرزند »

✍ ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در خصوص حق ملاقات با فرزند مقرر نموده است: در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه ‌است.
✍ در صورتی که در خصوص زمان ، مکان و سایر جزئیات ملاقات ، میان والدین توافقی حاصل شود بر اساس آن عمل می شود و در صورتی که اختلافی باشد ، دادگاه زمان و مکان آن را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می کند که ممکن است یک الی دو دفعه در آخر هفته باشد.
✍ بر همین اساس در قانون مواردی پیش بینی شده است تا به واسطه آن حق ملاقات با فرزند برای طرف دیگر حفظ شود. به عنوان مثال: پدر و مادری که حضانت طفل را بر عهده دارند ، نمی توانند او را از محل حضانت او خارج کنند ، مگر اینکه این کار با اجازه دادگاه صورت گرفته باشد . به عنوان مثال اگر محل سکونت والدین در شهر رشت باشد ، کسی که حضانت بر عهده او است ، نمی تواند طفل را به شیراز ببرد ؛ چرا که در این صورت استفاده از حق ملاقات برای طرف دیگر دشوار می شود.

✍ بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ، صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی ، قیم ، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است ، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد ؛ مگر آنکه دادگاه آن را به مصلحت بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. پس دادگاه می تواند با توجه به مصلحت کودک این امر را اجازه دهد که بنا به درخواست ذی نفع ، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند تا حقوق وی رعایت شود.

بهترین وکیل حضانت در رشت

« دستور موقت فوری ملاقات فرزند »

✍ اگر کسی که حضانت فرزند با اوست مانع ملاقات طرف دیگر شود طرف دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه (دادن دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) تقاضای ملاقات فرزند کند. در این راستا می تواند ابتدا دستور موقت فوری ملاقات فرزند را نیز از دادگاه تقاضا کند. پر واضح است که دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل بایستی حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند. اما بر طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ممانعت از ملاقات فرزند جرم است.

✍ ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.»
✍ ماده ۴۰ قانون مذکور نیز تعیین تکلیف کرده که: «هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد؛ حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي شود.»

بهترین وکیل حضانت در رشت

« جرم عدم استرداد طفل »

✍ همچنین چنانچه یکی از والدینی که حضانت با او نیست، در مدت زمانی که اجازه ملاقات دارد طفل را ببرد و دیگر نزد کسی که دارای حق حضانت است بر نگرداند که در این صورت جرم محسوب می گردد و شاکی می تواند برای شکایت با ارائه شکواییه در رابطه با عدم استرداد طفل به دادسرا مراجعه و شکایت خود را مطرح نماید و در صورتی که جرم مشتکی عنه احراز شود بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.

✍ بنابراین عدم استرداد طفل نیز بر طبق قانون جرم است به دلیل آن که از حقوق هر پدر و مادری ملاقات با فرزندش می باشد ولی اگر دادگاه حضانت را به یکی از والدین داده باشد ، دیگری دارای حق ملاقات است و فردی که که اجازه ملاقات فرزند را دارد موظف است بعد از مدت مقرر طفل را بر گرداند و در صورتی که این عمل را انجام ندهد و کودک را بازنگرداند مرتکب جرم می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
✍ مجازات جرم عدم استرداد طفل را براساس ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی چنین بیان شده است: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا‌ شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

✍ نکته: چنانچه فرزند اعم از پسر یا دختر به سن بلوغ برسد از سن حضانت خارج گردیده و بعنوان یک انسان عاقل و بالغ خودش تصمیم خواهد گرفت که با کدامیک از والدین زندگی نماید.

بهترین وکیل حضانت در رشت

✍ مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در دعاوی خانواده از قبیل: حضانت، ملاقات فرزند، دعوی طلاق از سوی زوج، طلاق از سوی زوجه و طلاق توافقی، مطالبه و وصول مهریه، توقیف اموال، اخذ حکم جلب، مطالبه نفقه، اجرت المثل، تنصیف اموال، دعوی الزام به تمکین

✍ مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در انواع دعاوی وصایت، ارث، گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_ وکالت تخصصی در انواع دعاوی تجاری مانند چک،  سفته ، وصول مطالبات … در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در دعاوی ملکی، املاک و اراضی در رشت-گیلان
مانند: دعاوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، املاک مشاع، تخلیه املاک تجاری، اثبات مالکیت… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در ابطال معامله، فسخ مبایعه نامه، فسخ قرارداد… در رشت-گیلان

✍تنظیم توافقنامه و انواع قراردادهای مالی- تجاری، ملکی، بیع نامه، اجاره نامه، وکالتنامه، اقرار نامه، صلح نامه، هبه نامه، تعهد نامه…

✍ تنظیم اوراق قضایی از جمله:

تنظیم دادخواست در دادگاه بدوی، اعتراض واخواهی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✍ تنظیم لوایح دفاعیه حقوقی و کیفری در مرحله بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✍ تنظیم اظهارنامه قضایی
✍ تنظیم درخواست اجرائیه
✍ تنظیم درخواست توقف اجرائیه و ابطال اجرائیه
✍ تنظیم اعتراض به عملیات اجرایی
✍ تنظیم انواع استشهادیه
✍ تنظیم نظریه انواع داوری…

* گیلان وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای *

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی _ آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری _ غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران _ رشت : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وکیل خانواده در رشت

بهترین وکیل مهریه در رشت

بهترین وکیل طلاق در رشت

بهترین وکیل طلاق توافقی در رشت

بهترین وکیل خانم در رشت

وکیل در رشت

بهترین وکیل در رشت

بهترین وکیل رشت

وکیل خوب در رشت

بهترین وکیل گیلان

مشاوره حقوقی در رشت 

وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل چک در رشت

وکیل سفته در رشت 

وکیل فسخ قرارداد در رشت 

وکیل فسخ معامله در رشت

وکیل ارث در رشت 

بهترین وکیل کیفری در رشت 

بهترین داوری در رشت