ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

✍ دپارتمان گیلان وکالت بعنوان تنها دپارتمان حقوقی – تخصصی در رشت – گیلان با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی مفتخر است ضمن رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای، حقوق حقه افراد را احقاق نماید.

✍ مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی توسط وکلای مجرب و متخصص اعم از وکیل آقا – وکیل خانم در هر یک از دعاوی حقوقی و امور کیفری به صورت تخصصی از جمله:

✍ مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در دعاوی ملکی، املاک و اراضی در رشت-گیلان
مانند: دعاوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، املاک مشاع، تخلیه املاک تجاری، اثبات مالکیت… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در ابطال معامله، فسخ مبایعه نامه، فسخ قرارداد… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_ وکالت تخصصی
در انواع دعاوی تجاری مانند چک،  سفته ، وصول مطالبات … در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی _وکالت تخصصی
در انواع دعاوی خانواده: مانند  مطالبه مهریه، طلاق، طلاق توافقی، عدم تمکین… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در امور کیفری مانند: کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، انتقال مال غیر…در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در انواع دعاوی وصایت، ارث، گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث… در رشت-گیلان

* گیلان وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای *

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

« تعریف ارث »

✍ اِرث استحقاق مال یا حقی است که با مرگ یا حکم به موت دیگری برای وارث حاصل می‌شود.
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفّی، پس از ادای حقوق و دیونی که به میراث تعلق گرفته است، مستقر می‌شود؛ مانند تجهیز و تکفین، دیون و واجبات مالی، وصایای میت در یک سوم مالش بدون اجازه ورثه و زیادتر از یک سوم مال با اجازه آن‌ها، آنچه به فرزند بزرگ‌تر می‌رسد.

✍ در قرآن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و نیز با رویکردهای مختلف اعتقادی، اخلاقی و آیات الاحکام به موضوع ارث پرداخته شده است. بخشی از آیات ارث (به ویژه در سوره نساء) قوانین مهم ارث در اسلام را بیان کرده است و جزئیات بیشتر آن در روایات  فقهی آمده است.

 

 

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

« شرایط وراثت »

✍ وجود وارث: وارث باید در زمان فوت فردی که از او ارث می برد زنده باشد.
در مورد حمل باید نطفه او در زمان فوت منعقد شده و زنده هم به دنیا بیاید.

✍ مشروع بودن نسب: بنابراین فرزند نامشروع ارث نمی برد.

✍ عدم فرزند خواندگی: فرزندخوانده نیز ارث نمی برد.

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

« موانع ارث »

قتل: به موجب قانون کسی که مورث خود را عمدا بکشد از از او ارث نمی برد.

کفر: کافر از مسلمان ارث نمی برد پس اگر در بین ورثه فردی کافر باشد از ارث محروم خواهد شد.

لعان: لعان یکی از اسباب جدایی زن و شوهر است و موجب می شود آنها از یکدیگر ارث نبرند و حتی فرزندی که پس از این امر متولد می شود نیز از پدر ارث نمی برد اما از مادر و خویشان مادری ارث می برد.

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

✍ ارث متعلق به خویشاندان نَسَبی متوفی است. یعنی کسانی که با متوفی رابطه‌ خونی دارند. البته همسر متوفی که با متوفی رابطه سببی دارد از این قاعده مستثنی بوده و در هر صورت از همسرش ارث خواهد برد.

« طبقات ارث »

✍طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد (نوه) ست که به سه درجه تقسیم می شود.

درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها)
درجه سوم : اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)

✍ طبقه دوم : شامل اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنها و به دو درجه تقسیم می شود.
درجه اول : جد ( پدر پدر و پدر مادر ) و جده ( مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر
درجه دوم : پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر

✍ طبقه سوم: درجه اول: اعمام (عمو) و عمات (عمه) و اخوال (دایی) و خالات (خاله)
درجه دوم: اولاد آن‌ها (فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله)

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

« سهم الارث برخی اشخاص در برخی حالت ها »

اگر متوفے فقط یک دختر داشته باشد
👈 دختر تمام ترکه را می برد.(۱/۲ به قرابت و ۱/۲ به فرض)
•••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی فقط یک پسر داشته باشد
👈 تمام ترکه را به قرابت به ارث می برد.
••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے فقط “مادر” داشتہ باشد
👈 تمام ترڪه را مے برد.(۲/۳ به قرابت (رد) و ۱/۳ به فرض)
••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے فقط “پدر” داشتہ باشد
👈 تمام ترکه را به قرابت مے برد.
••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر “اولاد ذڪور و اناث” (باهم) باشند
👈 ذڪور (پسرها) ۲ سهم اناث (دخترها) ارث مے برند.
•••••••••••••••••••••••••••••
اگر فقط “اولاد ذڪور” باشد
👈 تمام ترڪه به تساوے بین آن ها تقسیم مے شود.
••••••••••••••••••••••••••••••
اگر فقط “اولاد اناث” باشد
👈 تمام ترڪه را مے برند. (۱/۲ به قرابت و ۲/۳ به فرض)
••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “پدر” داشتہ باشد و “اولاد”
👈 پدر ۱/۶ به فرض
👈 بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم مے شود.
••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “پدر” داشتہ باشد با “چند دختر”
👈 پدر ۱/۶ به فرض
👈 دخترها ۲/۳ به تساوے ارث مے برند.
•••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “پدر” داشتہ باشد با “یڪ دختر”
👈 پدر ۱/۶ به فرض
👈 دختر ۱/۲ به فرض
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “مادر” داشتہ باشد و “اولاد”
👈 مادر ۱/۶ به فرض
👈 اولاد با رعایت قاعده ارث مے برند.
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “مادر” داشتہ باشد و “چند دختر”
👈 مادر ۱/۶ به فرض
👈 دخترها ۲/۳ به فرض
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “مادر” داشتہ باشد و “یڪ دختر”
👈 مادر ۱/۶ به فرض
👈 دختر ۱/۲ به فرض
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “ابوین” (پدر و مادر) داشتہ باشد و “اولاد”
👈 مادر ۱/۶ به فرض
👈 پدر ۱/۶ به فرض
👈 اولاد با رعایت قاعده ارث مے برند.
••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “ابوین” (پدر و مادر) داشتہ باشد با “چند دختر”
👈 مادر ۱/۶ به فرض
👈 پدر ۱/۶ به فرض
👈 دخترها ۲/۳ به تساوے
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفے “ابوین” (پدر و مادر) داشته باشد و “یڪ دختر”
👈 مادر ۱/۶ به فرض
👈 پدر ۱/۶ به فرض
👈 دختر ۱/۲ به فرض
‼️بقیہ ترڪه به نسبت فرض تقسیم مے شود مگر اینڪه مادر “حاجب” داشتہ باشد.

 

 

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

«تعریف ترکه»

دارایی متوفی به دو بخش مثبت و منفی تقسیم می شود،بخش مثبت دارایی عبارتست از حقوق و اموال و مطالبات متوفی از اشخاص دیگر و بخش منفی آن عبارت است از بدهی‌هایی که متوفی به دیگران حتی وارثان خود دارد. مجموع بخش مثبت و منفی دارایی متوفی « ترکه » نامیده می‌شود.

«مرجع رسیدگی به امور راجع به ترکه»

✍ مرجع صالح رسیدگی به امور راجع به ترکه، دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی است همچنین اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد، دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده، صالح است و اگر اموال غیرمنقول نیز در حوزه‌های متعدد واقع باشند، دادگاهی که که قبل از همه اقدام کرده، صالح است.

« مراحل تقسیم ترکه »

۱- تصفیه ترکه
۲- تحریر ترکه
۳- مهر و موم ترکه

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

« مفهوم تصفیه ترکه »

✍ تصفیه ترکه به معنای این است که زمانی که فردی فوت می کند، می بایست در درجه اول تمامی دیون و بدهی های متوفی از دارایی های او پرداخت گردد و هم چنین در وهله بعد می بایست مواردی که بر طبق وصیت نامه متوفی مشخص شده است به ترتیب انجام گیرد. ماده ٢۶٠ قانون امور حسبی مقرر میدارد: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
به عبارتی تصفيه تركه پس از فوت متوفی کلیه دیون او حال می‌گردد. مثل اینکه اگر چک مدت داری از متوفی در دست شخصی وجود داشته باشد، از زمان فوت، آن چک حال می‌گردد. بنابراین ادای بدهی متوفی بر پرداخت حقوق وراث در اولویت می‌باشد و چنانچه متوفی هر گونه بدهی داشته باشد، می‌بایست در ابتدا این بدهی ‌ها به طلبکاران پرداخت گردد و پس از آن باقی اموال بین وراث تقسیم گردد.

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

« مفهوم تحریر ترکه »

✍ تحریر ترکه به معنی لیست کردن تمام اموال و دیون متوفی در حضور وراث، نماینده قانونی ،وصی، طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع می باشد.
در مدت تحریر ترکه هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است.

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

« مفهوم مهر و موم ترکه »

✍ مهر و‌ موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل‌ و ‌تصرف در ترکه ممنوع شوند و این امر به‌منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد. مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هریک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه را دارند.

وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

« تقسیم ترکه »

۱- تقسیم ترکه با تنظیم تقسیم نامه توافقی بین تمامی ورثه (عادی یا رسمی)

۲- تقسیم ترکه به صورت تقسیم اموال توسط دادگاه (طرح دعوای تقسیم ترکه)

مسلماً در موردی که ورثه برای تقسیم ترکه با یکدیگر توافق نکنند وراثی که خواهان تقسیم هستند مجبور به طرح دعوای تقسیم ترکه می شوند که در این صورت دادگاه موضوع را بررسی و در خصوص تقسیم ترکه حکم صادر می نماید.
مطابق قانون در صورت تعدد وراث در موضوع ارث هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سایر ورثه داشته باشند. در این صورت باید به منظور تقسیم و تفکیک مال مشاع تقسیم ترکه صورت گیرد.

همچنین طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی و بر طبق ماده ۳۰۱ همان قانون ولی، وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند. طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی نیز  هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید.

 وکیل مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

✍ نکته: دعوای مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم ترکه است و فقط زمانی مطرح میگردد که رای قطعی تقسیم ترکه صادر و حصه (سهم) ورثه مشخص شده باشد.

✍ در حقیقت مطالبه سهم الارث زمانی امکان پذیر است که پس از تقسیم ترکه و مشخص شدن سهم هر یک از وراث ، بعضی از وراث بعض یا تمام اموال ترکه را در تصرف خود دارند و تحویل بقیه وراث نمیدهند. در این حالت با طرح دعوای مطالبه سهم الارث ، دادگاه ورثه متصرف را ملزم و مجبور به تحویل سهم الارث ورثه دیگر می‌نماید.

✍ مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در انواع دعاوی حقوقی بویژه اقسام دعاوی ارث، انحصار وراثت، تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث، وصایت و… توسط وکیل-وکلای متخصص و مجرب در دپارتمان تخصصی- حقوقی گیلان وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

* گیلان وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای*

 

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶ ۳۸ ۲۶ ۳۳ ۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران – رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

بهترین وکیل ارث در رشت

وکیل ارث در رشت-گیلان

وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در گیلان

وکیل در رشت

وکیل خوب در رشت

بهترین وکیل در رشت

بهترین وکیل رشت

وکیل خوب در رشت

وکیل در گیلان

بهترین وکیل در گیلان

مشاوره حقوقی در رشت

بهترین وکیل چک در رشت

بهترین وکیل خانم در رشت

وکیل خانواده در رشت

بهترین وکیل مهریه در رشت

بهترین وکیل طلاق در رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل کیفری در رشت