ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل صندوق تأمین خسارت های بدنی در رشت-گیلان

وکیل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در رشت-گیلان

صندوق تامین خسارت های بدنی چیست؟

✍ صندوق تامین خسارت های بدنی یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل بیمه ای است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی که به دلایلی امکان دریافت خسارت از مقصر حادثه یا شرکت بیمه را ندارند تشکیل شده است.

✍ هرچند نمی‌توان صندوق مذکور را مجزا از بدنه‌ی بیمه‌ شخص ثالث دانست، ولی همانگونه که از ماده‌ی ۲۱ قانون جدید بیمه‌ اجباری مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ و آیین ‌نامه‌ اداره‌ی صندوق بر می‌آید، صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل است. می‌توان با عنایت به اقسامِ اشخاص حقوقی و شاکله‌ صندوق تأمین، گفت که صندوق، دارای شخصیت حقوقی است و در زمره‌ اشخاص حقوق عمومی قرار دارد.

 

 

اهداف صندوق تأمین خسارت های بدنی

مهم‌ترین اهداف صندوق تأمین خسارت های بدنی عبارت است از:

۱. جبران خسارت بدنی زیان ‌دیدگان حوادث رانندگی: مهم‌ترین هدف از ایجاد صندوق تامین، جبران خسارت بدنیِ آن دسته از زیان‌ دیدگانی است که بر اثر حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت شده‌اند و از طریق سیستم بیمه‌ای امکان دریافت غرامت ندارند.

۲. حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه در مقابل دعاوی مطالبه‌ دیه از سوی زیان ‌دیدگان، صندوق با امداد مسئولان حادثه و خانواده‌های آنها که اغلب از اقشار کم‌بضاعت جامعه هستند و ارائه‌ی تسهیلات بلندمدت بدون بهره به آنان از ورود فشار مالی به آنها و زندانی شدن سرپرست خانواده به‌ دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه‌ زیان‌دیده، جلوگیری می‌نماید.

۳. جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی: پس از وقوع سانحه‌ی رانندگی، درصورتی‌ که وسیله نقلیه‌ی مسبب حادثه دارای بیمه‌ی اجباری شخص ثالث باشد، زیان‌دیده با استفاده از پوشش بیمه‌ای مذکور، نسبت به دریافت غرامت خود اطمینان می‌یابد؛ اما درصورت فقدان بیمه‌ی مذکور یا عدم شناسایی مسئول حادثه، تنها راه احقاق حق زیان‌دیده، اقامه‌ی دعوای حقوقی یا اعلام شکایت کیفری است. یکی از اهداف صندوق، کوتاه کردن روند دادرسی و کاستن از پرونده‌های قضایی مذکور است.

۴. کمک‌رسانی سریع به زیان‌دیدگان اورژانسی: یکی دیگر از اهداف صندوق تامین، پرداخت خسارت زیان‌دیدگانی است که نیاز فوری به اعمال جراحی و سایر خدمات درمانی اورژانسی دارند. صندوق در این موارد با دستور مدیریت و با کمترین فوت وقت، اقدام به پرداخت غرامت می‌کند.

وکیل صندوق تأمین خسارات بدنی در رشت-گیلان

موضوع فعالیت صندوق تأمین خسارت های بدنی

✍ به‌ موجب ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به‌ منظور حمایت از زیان ‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه ‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌ نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می‌شود.

وکیل صندوق تأمین خسارت های بدنی در رشت-گیلان

منابع مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی

✍ به‌ موجب ماده‌ی ۲۴ قانون بیمه‌ اجباری، منابع مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی به شرح زیر است:

۱- هشت درصد از حق بیمه‌ اجباری موضوع این قانون
۲- مبلغی معادل با حداکثر یک سال حق بیمه‌ اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه‌ موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود.
۳- مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق با مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.

۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق
۵- بیست درصد از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
۶- بیست درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی
۷- کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

وکیل صندوق تأمین خسارت های بدنی در رشت-گیلان

موارد پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی

✍ صندوق تنها خسارات ناشی از حوادث رانندگی را جبران می‌کند و نسبت به خسارات ناشی از دیگر حوادث تعهدی ندارد.

✍ «این نکته که صندوق تنها خسارات بدنی را تحت پوشش قرار می‌دهد، قابل ‌توجیه است، زیرا این خسارات بیشتر همبستگی اجتماعی را می‌طلبد و از سوی دیگر این خسارات با حقوق مربوط به شخصیت ارتباطی تنگاتنگ دارند، به‌نحوی‌ که حتی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر نیز بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است.»

اما می‌توان گفت که توجه صرف به خسارت دسته‌ خاصی از زیان ‌دیدگان حوادث بدنی، اصل برابری بین زیان‌ دیدگان را نقض می‌کند. در واقع، برای مثال تبعیض بین زیان‌ دیدگان حوادث رانندگی و زیان ‌دیدگان حوادث تروریستی قابل ‌توجیه نیست.

✍ براساس ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ اجباری مصوب ۱۳۹۵، موارد پرداخت توسط صندوق تأمین خسارات بدنی عبارتند از:

فقدان یا انقضای بیمه‌نامه؛
بطلان قرارداد بیمه؛
شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه؛
کسری پوشش بیمه‌نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه؛
تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه؛
صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر؛
خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر باشند.

 

 

وکیل صندوق تأمین خسارت های بدنی در رشت-گیلان

میزان تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی

✍ ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ اجباری، تعهدات صندوق را به خسارات بدنیِ وارد بر اشخاص ثالث محدود کرده است. بنابراین صندوق نسبت به جبران خسارت مالی و نیز خسارات معنوی تعهدی ندارد. بند الف ماده‌ی ۱ این قانون، خسارات بدنی را، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی (موقت یا دائم)، دیه‌ فوت و هزینه‌ معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه‌ موضوع این قانون می‌داند.

✍ همچنین هزینه‌های معالجه‌ اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده‌ی مسبب حادثه، در صورتی‌ که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده‌ بیمه‌گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی است.

وکیل صندوق تأمین خسارت های بدنی در رشت-گیلان

موارد خارج از شمول تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی

✍ طبق ماده‌ی ۱۷ قانون بیمه‌ اجباری؛ چهار مورد زیر از شمول بیمه‌ موضوع این قانون خارج شده‌اند:

خسارت وارده به وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه و محمولات آن؛
خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو؛
جریمه یا جزای نقدی؛
اثبات قصد زیان‌ دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.

وکیل صندوق تأمین خسارت های بدنی در رشت-گیلان

طرفین دعوای مطالبه‌ دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی

✍ فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. در مقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است. «شاکی» واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری است و «خواهان» به رسیدگی‌های حقوقی مربوط می‌شود.
✍ بنابراین در دعوای مطالبه‌ دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکرشده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است و این امر مستلزم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید؛ بنابراین می‌توان گفت در بحث مطالبه‌ دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه‌ دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است (هرچند که در پاره‌ای از موارد نیز دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت)، زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان‌دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی صادر می‌نماید و زیان‌دیده یا وراث وی خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق خواهند بود. همچنین در پاره‌ای از موارد، زیان‌دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تأمین خسارت های بدنی تقدیم می‌کند.

وکیل صندوق تأمین خسارت های بدنی در رشت-گیلان

آیا صندوق تأمین متهم پرونده‌های مطالبه‌ دیه است؟

در طرف مقابل، صندوق تأمین خسارات بدنی قرار دارد که در بیشتر موارد به‌ عنوان متهم پرونده از آن یاد می‌شود، حال‌ آنکه صندوق مرتکب عمل مجرمانه‌ای نشده است و صرفا به‌‌ موجب قانون در پاره‌ای از موارد متعهد به پرداخت خسارات بدنی در تصادفات رانندگی است. حتی در مواردی که به علت فرار یا عدم شناسایی مسبب حادثه، صندوق محکوم‌ به پرداخت می‌شود نیز محکوم ‌علیه قرار دادنِ صندوق درست به‌ نظر نمی‌رسد، زیرا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جرمی انجام نداده و صرفا به‌‌ موجب قانون متعهد به پرداخت است؛ بنابراین صحیح آن است که به‌‌ جای واژگان متهم و اتهام که بار کیفری و جزایی دارند و تناسبی میان آنها و شخصیت حقوقی صندوق وجود ندارد، دادگاه ضمن محکومیت متهم اصلی، حکم به پرداخت دیه از ناحیه‌ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صادر نماید. بنابراین در این موارد خوانده همان مقصر حادثه است نه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، اما درنهایت صندوق ملزم به پرداخت می‌شود.

✍ اما قانون جدید بیمه‌ اجباری در بند ب ماده‌ی ۴ خود مقرر می‌دارد: «درصورتی‌ که وسیله‌ی نقلیه فاقد بیمه‌نامه‌ موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده‌ی ۲۱ این قانون باشد، خسارات بدنی وارد شده توسط صندوق با رعایت ماده‌ی ۲۵ این قانون جبران می‌شود. درصورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کنند.»

✍ بنابراین می‌توان اظهار نمود که درصورت نیاز به طرح دعوا، زیان‌دیده یا ورثه‌ متوفی، خواهان و راننده‌ مسبب حادثه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خوانده محسوب می‌شوند.

وکیل صندوق تأمین خسارت های بدنی در رشت-گیلان

نحوه‌ی پرداخت خسارات بدنی ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی

طبق قانون جدید بیمه‌ اجباری، زیان‌دیده در مطالبه‌ خسارت خود از صندوق تأمین خسارت های بدنی می‌تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به‌طور مستقیم به صندوق تأمین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.

موارد پرداخت بدون نیاز به حکم دادگاه

✍ به‌ موجب ماده‌ی ۳۰ قانون بیمه‌ اجباری، اشخاص زیان‌دیده حق‌ دارند که برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم، با ارائه‌ی مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه‌ مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. از سوی دیگر به‌ موجب ماده‌ی ۳۱ همین قانون، صندوق تأمین خسارت بدنی و بیمه‌گر حسب مورد مکلفند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را بپردازند.

✍ همچنین طبق ماده‌ی ۳۴ قانون مذکور، در حوادث رانندگیِ منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، درصورت مطالبه‌ زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس‌ راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن، موضوع تبصره‌ (۲) ماده‌ی (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه‌ حمل‌ونقل ریلی (درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گرِ وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند تا بلافاصله حداقل پنجاه‌ درصد (۵۰%) از دیه‌ تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کنند و باقی ‌مانده‌ آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

دخالت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هرگز وابسته و منوط به رأی دادگاه نیست و باید به ‌محض ارائه‌ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌ راه و درصورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.

بخش اولیه‌ تعهدات صندوق شامل حداقل ۵۰ درصد از خسارت تقریبی است و باقی‌مانده پس از قطعی شدن باید پرداخت گردد. منظور از قطعی شدن دیه‌ صدمات، صدور حکم نیست، بلکه حالتی است که در آن دیگر نیاز به معاینه‌ مجدد مصدوم توسط پزشک نیست و میزان و نوع صدمات به حالت قطعی رسیده باشد.

در این هنگام، صندوق باید به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بی‌دلیل موکول به صدور حکم نکند.

در عمل نمی‌توان آنگونه که از بیمه‌گر انتظار است از صندوق نیز فوریت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زیرا در حالت ناشناخته بودن راننده باید تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از ناامیدی از یافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کرد.

✍ اما درصورتی‌ که مسئول حادثه حاضر باشد اما بیمه نداشته باشد باید به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوری صورت گیرد که البته در این مورد نیز به دلیل حسابرسی دقیق و تخصیص اعتبار و نظایر این امور ممکن است زمان متعارفی را طی کند.

✍ آنچه در رویه‌ قضایی عمل می‌شود به این صورت است که پس از گزارش اولیه‌ی مأموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین یا اولیای دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از این مدارک کپی مصدق تهیه‌ می‌شود و طی نامه‌ای به صندوق اعلام می‌گردد. صندوق نیز با تشکیل پرونده‌ای برای مصدوم و براساس منابع مالی خود، اقدام به پرداخت می‌کند. رویه‌ صندوق آن است که وجه را مستقیم به زیان‌دیده نمی‌دهد، بلکه برای اینکه رسما در پرونده‌ی مرجع قضایی هم منعکس شود، طی چک یا حواله‌‌ای بانکی به حسابِ اعلام‌شده از سوی مرجع قضایی واریز می‌کند تا این مبلغ به دستور این مرجع، تحویل زیان‌دیده شود، بنابراین درهنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره‌‌ حسابی نیز از دادگستری محل قید می‌شود.

✍ اما نکته‌ قابل‌توجهی که در قانون جدید بیمه‌ی اجباری ذکر شده است، امکان رجوع مستقیم به صندوق تأمین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان‌دیده است. چنانچه ثالث زیان‌دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تأمین برای مطالبه‌ی دیه را دارند.

 

 

وکیل صندوق تأمین خسارت های بدنی در رشت-گیلان

موارد پرداخت بعد از صدور رأی توسط دادگاه

✍ در حقوق ایران، چنانچه زیان‌دیده نتواند خسارت خود را مستقیم از صندوق دریافت کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید، اعم از اینکه خسارت به‌ علت فرار یا ناشناخته ماندن عامل تصادف پرداخت نشده بماند یا اینکه وسیله‌ی نقلیه موضوع حادثه فاقد بیمه‌ نامه‌ معتبر بوده باشد.

✍ مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی ویژه دعاوی و شکایات مربوط به صندوق تأمین خسارت های بدنی توسط وکیل-وکلای مجرب و متخصص در دپارتمان حقوقی-تخصصی گیلان وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

✍ دپارتمان گیلان وکالت بعنوان تنها دپارتمان حقوقی – تخصصی در رشت – گیلان با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی مفتخر است ضمن رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای، حقوق حقه افراد را احقاق می نماید.

✍ مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی توسط وکلای مجرب و متخصص اعم از وکیل آقا – وکیل خانم در هر یک از دعاوی حقوقی و امور کیفری به صورت تخصصی از جمله:

✍ مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در دعاوی ملکی، املاک و اراضی در رشت-گیلان
مانند: دعاوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، املاک مشاع، تخلیه املاک تجاری، اثبات مالکیت… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در ابطال معامله، فسخ مبایعه نامه، فسخ قرارداد… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_ وکالت تخصصی
در انواع دعاوی تجاری مانند چک،  سفته ، وصول مطالبات … در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی _وکالت تخصصی
در انواع دعاوی خانواده: مانند  مطالبه مهریه، طلاق، طلاق توافقی، عدم تمکین… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در امور کیفری مانند: کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، انتقال مال غیر…در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در انواع دعاوی وصایت، ارث، گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث… در رشت-گیلان

* گیلان وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای *

 

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶ ۳۸ ۲۶ ۳۳ ۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران – رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

بهترین وکیل کیفری در رشت 

وکیل در رشت

بهترین وکیل در رشت

بهترین وکیل رشت

وکیل خوب در رشت

بهترین وکیل گیلان

مشاوره حقوقی در رشت 

وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل چک در رشت

وکیل سفته در رشت 

وکیل فسخ قرارداد در رشت 

وکیل فسخ معامله در رشت

بهترین وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت 

وکیل خانواده در رشت

بهترین وکیل مهریه در رشت

بهترین وکیل طلاق در رشت

بهترین وکیل طلاق توافقی در رشت

بهترین داوری در رشت