ارسال پیام در واتس‌اپ

نمونه رای گواهی انحصار وراثت

بسمه تعالی

رای دادگاه

بانو ……… به شماره شناسنامه ……… به استناد یک برگ شهادت نامه و فتوکپی شناسنامه ها و گواهی فوت متوفی دادخواستی به شماره ……… تقدیم و توضیح داده که مرحوم ……….. به شماره شناسنامه …….. در تاریخ ……………….درگذشته است و متقاضی عیال دائمی و آقایان:

۱-………………………………………………… به شماره شناسنامه :………………………….

۲-……………………………………………….. به شماره شناسنامه :………………………….

۳-………………………………………………… به شماره شناسنامه :………………………….

۴-……………………………………… به شماره شناسنامه :…………………………. پسران متوفی

۵-…………………………………….. به شماره شناسنامه :………………………………………

۶-…………………………………….. به شماره شناسنامه :………………………………………..

دختران متوفی و وراث منحصر در حین فوتش میباشند. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی و انقضای مدت قانونی و عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و ملاحظه گواهی نامه مالیات بر ارث شماره …… دادگاه گواهی می دهد که ورثه متوفی  منحصر به اشخاص مذکور بوده و وراث دیگری ندارد.

رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومی  ……….

 

 

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳
همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱
نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.
نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.
نکته۳- مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.
نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران – رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
آدرس: آدرس: رشت-بلوارمعلم-میدان مادر-بالاتر از استانداری-روبروی کوچه نیایش-ساختمان ۱۱۰- طبقه ۵-واحد۱۴

 

سایر مطالب مرتبط:

وکیل چک در رشت

وکیل تصرف عدوانی در رشت

بهترین وکیل ملکی گیلان

وکیل کیفری در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل طلاق در رشت – گیلان

وکیل مطالبه مهریه رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل انتقال مال غیر رشت