وکیل طلاق توافقی در گیلان

نمونه رای توفیقی طلاق توافقی

خواهان : آقای ….با وکالت آقای سعید عابدیان و خانم … با وکالت خانم محبوبه توکلی

خواسته طلاق توافقی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سعید عابدیان به وکالت از آقای … و خانم محبوبه توکلی به وکالت از خانم …به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) با عنایت به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه شماره … صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … رامسر وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز است . دادگاه و مرکز مشاوره خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ و آیین نامه اجرایی آن سعی و تلاش خود را جهت تحکیم مبانی خانواده و ایجاد صلح و سازش بین طرفین معمول داشته اند که موثر واقع نگردیده است از این رو دادگاه با توجه به اظهارنظر قضایی سرکار خانم … قاضی محترم مشاور خانواده رشت که مرقوم داشته اند : پرونده معد صدور حکم مبنی بر گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بائن ( خلعی ) می باشد با توجه به مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام می نماید زوجین می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج طلاق مراجعه و نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند براساس ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده حداکثر مهلت طرفین برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته راجع به گواهی عدم امکان سازش ۳ ماه خواهد بود رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی و ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده حسب مورد بعهده مجری صیغه طلاق می باشد نوع طلاق با توجه به اینکه وکیل زوجه قسمتی از مهریه موکل خویش و سایر حقوق مالی ناشی از سند نکاح را در قبال طلاق به زوج بذل ووکیل زوج نیز در محضر دادگاه قبول بذل نموده است خلعی می باشد . عده این طلاق با توجه به ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی از تاریخ وقوع آن ۳ طهر می باشد وکیل زوجه در مورد جهیزیه ادعایی مطرح ننموده است حاصل زندگی مشترک یک پسر و یک دختر ۱۹ ساله می باشد که بعلت رشد دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد مهریه زوجه ۲۵۰ سکه طلای تمام بهار آزادی می باشد که یک سکه در قبال موافقت زوج با طلاق بذل گردید وکیل زوج اعلام نموئ که موکل وی در قبال ۲۴۹ سکه طلای تمام بهار آزادی یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی …. واقع در ……. پس از اجرای صیغه طلاق به زوجه منتقل نماید مجری صیغه طلاق مکلف است قبل از اجزای صیغه طلاق در خصوص بارداری زوجه از پزشک ذی صلاح استعلام نماید رای صادره حضوری است و با توجه به توافقی طرفین بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قطعی می باشد .

 

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل چک در رشت

وکیل تصرف عدوانی در رشت

بهترین وکیل ملکی گیلان

وکیل کیفری در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل طلاق در رشت – گیلان

وکیل مطالبه مهریه رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل انتقال مال غیر رشت