ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل دعوی تمکین در رشت

وکیل دعوی تمکین در رشت

✍ به موجب قانون حمایت از خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی زیر از جمله دعوی الزام به تمکین در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ – جهیزیه

۶ – مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ – تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

وکیل دعوی تمکین در رشت

✍ در قانون کشور ما و بسیاری از کشور‌های اسلامی ریاست خانواده از نظر مدیریت و رهبری بر عهده‌ مرد هست و این مسأله به این معنی نیست که توافق و همکاری زن و شوهر با یکدیگر در زندگی لازم نیست. در هر حال این اطاعت کردن شامل اموری می‌شود که از نظر قانونی بر عهده زن است و چنانچه آقایی از همسر خودش کاری خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود متعارف را بخواهد، خانم تکلیفی به اطاعت ندارد. مانند این که شوهر به زن خود بگوید نماز نخواند یا روزه نگیرد و یا این که تمام اموال خودش را به شوهرش منتقل نماید.

« تعریف تمکین »

✍ تمکین به معنای خاص یعنی این که زن در روابط زناشویی از همسرش اطاعت کند و از برقراری رابطه با همسر در صورت در خواست او خودداری نکند. البته این وظیفه مخصوص زن نیست و مرد هم در حدود صحیح و معمول از برقراری رابطه با همسر خودش نباید امتناع کند.

 وکیل دعوی تمکین در رشت

« شرایط عدم تمکین زن »

در شرایط زیر زن می‌تواند عدم تمکین کند:

۱- ابتلای شوهر به امراض جنسی و مقاربتی

بر اساس ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی ” هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی و جنسی گردد، زن حق دارد که از نزدیکی با او خودداری و امتناع نماید، امتناع به علت مزبور مانع از حق نفقه نخواهد بود”.
بنابراین، بر اساس این ماده، در صورتیکه مرد به یکی از امراض مقاربتی مبتلا شود، زن تا جایی که از سرایت آن بیماری مصون باشد، می‌تواند از نزدیکی با شوهر امتناع کند.
از آن رو که پرداخت نفقه در گروی تمکین زن از مرد می‌باشد، اما به دلیل آنکه این عدم تمکین برای حفظ زن از بیماری‌های جنسی است، در صورتی که به دلیل این نوع بیماری‌ها زن تمکین نکرد، همچنان از حق نفقه برخوردار است و مرد نمی‌تواند بدلیل عدم تمکین در چنین شرایطی از پرداخت نفقه زن خودداری کند؛ در غیر این صورت، به مجازات عدم پرداخت نفقه محکوم می‌شود.

وکیل دعوی تمکین در رشت

✍ نکته قابل توجه در این خصوص این است که عدم تمکین در این ماده ناظر بر تمکین خاص می‌باشد؛ یعنی عدم تمکین زن فقط در خصوص روابط زناشویی آنهاست و کماکان زن باید تمکین عام کند.
۲- ضرر بدنی، مالی و شرافتی

✍ بنابر ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، ” اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود “.
بنابراین، اگر زندگی با شوهر زیر یک سقف یا تمکین از شوهر برای زن خطری در پی داشته باشد، می‌تواند از تمکین خودداری کند و کماکان حق نفقه او باقیست.

۳- اختیار تعیین محل زندگی توسط زن

مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد”.
بنابراین در صورتی که حق تعیین منزل به زن داده شده باشد، زن می‌تواند از زندگی کردن در منزل مشترک با مرد خودداری کند؛ اما کماکان موظف است که در خصوص وظایف زناشویی از شوهر خود تمکین نماید.

۴- بیماری زن

در صورتی که زن دچار بیماری شده باشد، می‌تواند از تمکین خاص خودداری کند.
برخی از بیماری‌ها در زن مجوزی قانونی و مشروع برای عدم تمکین خاص به شمار می‌روند، مثل رَتَق و قَرَن که به معنای مسدود بودن آلت تناسلی زن می‌باشند، عدم تمکین زن را مشروع می‌کنند.

همچنین در شرایطی که زن در عادت ماهیانه باشد، می‌تواند از تمکین خودداری کند و این هم یکی از موارد مجاز عدم تمکین محسوب می‌شود.

وکیل دعوی تمکین در رشت

۵- استفاده از حق حبس

یکی دیگر از مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است، حالتی است که زن از حق حبس خود استفاده کند.

بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، ” زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع اسقاط کننده حق نفقه زن نخواهد بود”.

✍ به عبارت دیگر، اگر بین زوجین رابطه زناشویی برقرار نشده باشد، زن می‌تواند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده است، از شوهر خود تمکین نکند که در این صورت، باز هم دارای حق نفقه خواهد بود.

۶- واجبات شرعی
مثلا در ایام حج، روزه و یا اعتکاف، زن می‌تواند از تمکین خاص خودداری نماید.

وکیل دعوی تمکین در رشت

✍ همانطور که گفته شد زن و مرد از لحظه انعقاد عقد ازدواج، وظایفی را در قبال یکدیگر دارند و در صورتی که هرکدام با دیگری حسن معاشرت نداشته باشد، آثار حقوقی برای او به بار خواهد داشت. با این حال در اصطلاح حقوقی، فقهی و عرفی، در صورتیکه مرد وظایفش را انجام ندهد، عبارت عدم تمکین برای او به کار نمی رود بلکه از عبارات ناشز یعنی شخصی که نشوز انجام می دهد، استفاده می شود.

✍ « مرد ناشز» و «زن ناشزه» به شخصی گفته می‏شود که حقوق واجب و وظایف شرعی را نسبت به همسرش رعایت نکند.

✍ در صورتی که شرایط نشوز مرد بوجود بیاید، به طور مثال مرد وظایف زناشویی اش را به خوبی انجام ندهد، به گونه ای که موجب عسر و حرج زن بشود، به این معنی که شرایط مشقت باری برای زن بوجود بیاید و ادامه زندگی برای او ممکن نباشد، می تواند به دادگاه مراجعه کند و در صورت اثبات این شرایط، قاضی حکم طلاق او را از همسرش صادر می کند.

وکیل دعوی تمکین در رشت

✍ یکی از وظایفی که مرد بر عهده دارد، پرداخت نفقه به همسرش است و طبیعتا در صورتی که از این تکلیف خود سر باز زند، پیامد هایی برای او به بار خواهد داشت. ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده در همین مورد می گوید: “هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.” به این معنی که اگر زن از مرد  بابت پرداخت نکردن نفقه خود، شکایت کند، دادگاه می تواند او را به شش ماه تا دو سال حبس محکوم کند.
بنابر این هرچند مرد ناشز می شود اما همسر او نمی تواند با عنوان عدم تمکین مرد به دادگاه مراجعه کند و حق و حقوق خود را در این زمینه به اجرا بگذارد.

آثار عدم تمکین زن

« عدم تعلق نفقه به زن »

✍ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، در خصوص رابطه تمکین و نفقه چنین مقرر کرده است که : ” هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت خودداری کند ، مستحق نفقه نخواهد بود ” . بنابراین ، در صورتی که زن از تمکین در برابر شوهرش خودداری کند ، از حق نفقه برخوردار نخواهد بود . البته ، در صورتی که  زن به یکی از دلایل قانونی از تمکین در برابر شوهرش خودداری کند ، همچنان حق نفقه خواهد داشت.

وکیل دعوی تمکین در رشت

« محرومیت از حقوق مالی زنان بعد از طلاق »

✍ از جمله حقوق مالی زنان بعد از طلاق می توان به اجرت المثل ایام زوجیت و نصف شدن اموال مردان پس از طلاق اشاره نمود که بر اساس مقررات قانونی در صورتی به زنان تعلق خواهند گرفت که اولا طلاق از طرف زن نباشد ، ثانیا تقاضای طلاق از سوی مرد به دلیل تخلف زن از ایفای وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و سوء رفتار وی که همان عدم تمکین است نبوده باشد . بنابراین ، در صورتی که زن با عدم تمکین موجبات طلاق را فراهم آورده باشد ، مستحق اجرت المثل و تنصیف اموال مرد پس از طلاق نخواهد بود.

« اذن ازدواج مجدد مرد »

✍ مرد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده ، دعوای عدم تمکین اقامه نماید ، در این صورت دادگاه حکم الزام زن به تمکین صادر می کند . در صورتی که این حکم قطعی بشود و زن در عمل بعد از گذشت مدت زمانی باز هم از تمکین خودداری کند ، دادگاه به درخواست مرد اجازه ازدواج مجدد را به وی خواهد داد.

✍ نکته مهمی که در خصوص آثار عدم تمکین باید به آن اشاره نماییم این است که عدم تمکین از سوی خانم ، هیچگونه ارتباطی به پرداخت مهریه زن نخواهد داشت . چرا که مهریه حق مالی زن است و عدم تمکین از سوی او و یا حتی برقراری رابطه نامشروع توسط زن، خللی به آن وارد نمی کند.

وکیل دعوی تمکین در رشت

✍ مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در انواع دعاوی خانواده از جمله دعوی الزام به تمکین،  مطالبه مهریه، طلاق، طلاق توافقی، مطالبه نفقه، دعاوی ارث، وصایت … توسط وکلای مجرب و متخصص آقا و خانم در  دپارتمان تخصصی- حقوقی گیلان وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی و با حضور افتخاری سرکار خانم محبوبه توکلی وکیل محترم پایه یک و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

* گیلان وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ *

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی _ آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری _ غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران _ رشت : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وکیل خانواده در رشت

بهترین وکیل مهریه در رشت

بهترین وکیل طلاق در رشت

بهترین وکیل طلاق توافقی در رشت

بهترین وکیل خانم در رشت

وکیل در رشت

بهترین وکیل در رشت

بهترین وکیل رشت

وکیل خوب در رشت

بهترین وکیل گیلان

مشاوره حقوقی در رشت 

وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل چک در رشت

وکیل سفته در رشت 

وکیل فسخ قرارداد در رشت 

وکیل فسخ معامله در رشت

وکیل ارث در رشت 

بهترین وکیل کیفری در رشت 

بهترین داوری در رشت