وکیل تصرف عدوانی رشت

بهترین وکیل تصرف عدوانی در رشت وکیلی است که بر قوانین و مقررات مرتبط تسلط کامل داشته باشد.

تصرف عدوانی، غصب

در صورتی که شخص، بدون اذن قانونی و تجویز دادگاه، نسبت به تصرف ملک شما، اقدام نماید، این عمل وی، در صورت اثبات، غصب، محسوب می شود.

ممکن است شخص با علم و اطلاع نسبت به عدم مالکیت در ملکی، به نحو عدوان و غلبه، ملک دیگری را تصرف نماید.این تصرف، تصرف عدوانی نامیده می شود و ضمانت اجرای کیفری دارد.

در این گونه موارد، شکایت کیفری، تصرف عدوانی مطرح خواهد شد.اما گاهی غصب، بدون قصد قبلی و بر اثر اشتباه انجام می شود، ر این حالت، و پس از اعلام مالک، مبنی بر غصب ملک توسط غیر، ادامه ی تصرف، غیر قانونی است امابا توجه به نداشتن قصد بر تصرف، لازم است در این گونه موارد، دعوی حقوقی خلع ید، مطرح شود تا دادگاه حقوقی، پس از رسیدگی و احراز صحت موضوع، حکم به رفع تصرف یا خلع ید از ملک غیر و پرداخت خسارتها، صادر نماید.

حال اگر متصرف عدوانی یا غاصب، در ملک تصرف شده، اقدام به ساخت بنا و غرس اشجار نمود، علاوه بر دعوی خلع ید، لازم است قلع بنا و درختان، نیز، مورد درخواست قرار گیرد.

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.